25 kW GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUM MALİYETİ

25 KW GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUM MALİYETİ 2021

25 KW GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUM MALİYETİ 2022

Konutlardaki güneş enerjisi kurulumları için 10 kW olarak uygulanan sınırın 25 kW’a çıkarılmasına yönelik yasa değişikliği önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW’a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

25kW güneş enerji sistemleri bağlantı anlaşması ile sınırlandırılmış, çatı ve cephelerde uygulanabilen , Konutlar (Mesken aboneliği) ve apartman site ortak alanlarına ait elektrik abonelikleri için , güneş enerji sistemlerinden Gelir Vergisinden muaf tutulduğu teşvikli yenilenebilir güneş enerji Lisansız Elektrik Üretimidir.

,

ongrid güneş enerji nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=8GP4MsMkM9c&t=15s
,

Elektrik üretim verileri yurtdışı üniversiteler, test labaratuvarları raporları ile ispatlanmış, yıllık elektrik üretim kW sı tarafımızca garanti edilen, anahtar teslim güneş enerji sistemleri uyguluyoruz.

.

Güneş Enerji Sistemi Ne kadar Karbon Salınımını Önler

25 kW Güneş Enerji Ne Kadar Karbon Salınımını Önler sorusunun cevabını tabomuzda bulabiliriz.

.

Güneş Enerji Sistemi Ne kadar Ham Petrol Yakılmasını Önler

25 kW Güneş Enerji Ne Kadar Ham Petrol Yakılmasını Önler yine tablomuzdan inceleyebiliriz.

.

.

25 kW Güneş Paneli kaç para?

25 kW Güneş Paneli kaç para? 25 KW Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi anahtar teslim maliyetimiz 31.600 usd dir. Elektrik üretim verilerinden fedakarlık yaparak sistemimizi daha ekonomik fiyatlarla uygulayabiliriz.

25-kW-gunes-enerji.jpeg
,

.

25 kW Güneş enerjisi için ne kadar alan gereklidir?

25 kW Güneş enerjisi için ne kadar alan gereklidir? 25 kw güneş enerjisi sistemi için konumu , eğimi, gölgelenme alanları , kablo ve çalışma alanları düşünüldüğünde 140 m2 civarı net çatı veya cephe alanına ihtiyaç duyar.

.

.

25 kW Güneş enerjisi ne kadara mal olur?

25 kW Güneş enerjisi ne kadara mal olur? 25 kW güneş enerji sistemlerinde , daha önceden 10 kw ya kadar konutlarda muaf olan kdv ve vergi muafiyeti 25 kW ya kadar çıkırılmış oldu .

25 kw GES için; güneş panelleri wh değerinin 25 kW ya kadar çıkarabileceğimiz anlamına gelmektedir .

Maliyetleri ise; konuma , bölgeye, çatı döşemesi ve şekline , Ag pano uzaklığına, İç dağıtım şekline ve benzer kriterlere göre değişiklik göstermesi ile birlikte performans ürünleri ile 36.000 usd civarı olduğunu düşünebiliriz.

.

25 kW güneş enerjisi aylık elektrik getirisi nedir?

25 kW güneş enerjisi aylık elektrik getirisi nedir? Güneş panelleri üretildiği hücre çeşitine, üretim kalitesine, kurulduğu konuma ve güneşin gün içerisindeki ve mevsimdeki değişken güneşlenmesine göre , değişken ve dalgalı bir elektrik üretir.

2.Bölge için ( Ankara- Orta kuşak) performans ürünleri ile Ocak – Aralık gibi kış ayları için aylık 1500 – 1600 kW elektrik üretirken , Haziran -Temmuz gibi güneşlenmenin çok olduğu aylar için aylık 3700 – 4000 kW elektrik üretimi gerçekleştirmiş oluruz .

.

.

.

.

.

25 kW Güneş Paneli kaç para?

25 KW Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi maliyeti 36.000 Usd civarındadır.

25kw Güneş Paneli Fiyatları

Güneş panelli fiyatları imalat türüne , hücre teknolojisi çeşitine, büyüklüğüne,kullanılan cam, aliminyum gibi v.b. ürünlerin kalitesine göre çeşitlilik göstermektedir.

Ancak güneş panellerini fiyatları ile kıyaslarken elektrik üretim test raporlarına ve değerlere, edinilmiş tecrübelere, mevcutda kullanılan bir gesden temin edilebilecek yıllık elektrik üretim değerlerine ve uluslaraarası ölçme ve değerlendirme analizlerini göz önüne alınarak fiyat/performans kiriterlerinde satın alınabilirliğini değerlendirmek daha doğru olur kanısındayız.

Çok basit bir bakış açısıyla bize süt lazım ve süt üreterek kendi sütümüzü düşük maliyetle karşılamayı planlıyoruz. Her süt veren ve fiyatı diğerlerine göre ucuz olan ineği satın aldığımızda amacımıza ulaşamayarak bakım ve işletme maliyetleri altında da ekonomik ezginlik kaçınılmaz hale gelir. Kaç litre süt veren inek(performans) ve fiyat olarak değerlendirme açımızla yıllarca bizi sevindirecek bir güneş enerji sahibi olabiliriz.

.

.

25 kW güneş enerjisi Amortisman

25 kW güneş enerjisi Amortisman için ;25 kW ges maliyeti fiyatlarımız lokasyona, çatı ve yapı şekline , mevcut elektrik dağıtım pano ve ürünlerine ve uzaklığa göre çeşitlilik göstermekle birlikte, kurulum yapılacak bölgenin güneşlenme potonsiyeline bağlı olarak kendi kurulum maliyetini ülkemizde 3 ila 4yıl civarında ürettiği elektrik fiyatı ile amorti eder.

Güneş panellerinin 25 yıl performans garantili olduğunu, fizibilite ve tasarımları profosyonelce yapılmış, ihtiyaçlarımıza uygun iyi bir güneş enerji uygulaması sahibi olduğumuz, panel temizliği ve 6 aylık periyodik sistem bakımlarımızın yapıldığını ve dolu, hırsızlık ,kaza gibi olası riskler için mali sigorta yaptırmayı ihmal etmediğimiz 25 yılı çok çok aşkın yıllarca kullanabileceğimiz baskın bir öngörüdür.

.

Apartman site ortak alanlar elektrik ihtiyaçları için 25 kW güneş enerji sistemleri

.

.

25 kW Güneş Paneli neleri çalıştırır?

 • 2 adet Büyük Buzdolabı — 24 saat.
 • Kat Asansörü – gün boyu
 • Dizüstü Bilgisayar — 20 saat.
 • Çamaşır Makinesi — hergün
 • Bulaşık Makinası – hergün
 • Led Televizyon — 10 saat.
 • 20 adet tasarruflu (10 w) günde — 6-8 saat,
 • Uydu alıcısı, modem — 24 saat.
 • Ufak El Aletleri (Matkap, Spiral vs.)
 • Cep telefonu şarjı — 24 saat.

Güneş panellerinde üretilen elektriğin, güneşin performansına göre değişken olacağından, eksik olan enerjimizi yüksek performanslı ongrid inverterlerimiz şebekeden (varsa aküden) tamamlayacakdır. 25 kw Ges imiz ; güneş paneli gücüne , mevsime ve lokasyon konumuna bağlı olmakla beraber yıllık ortalamada GÜNLÜK ürettiğimiz 99 kW çemberi içerisindeki tüketimlerimiz, şebekeden daha az elektrik çekmememizi sağlayacakdır. Enerji yönetimi yine önemlidir.

Güneşin olmadığı zamanlardaki tüketimlerimizi akülerimizin olmadığını düşündüğümüzde şebekeden çekeceğiz ve gün içerisinde ihtiyacımız fazlası yerel şebekeye sattığımız elektrik ile birime / birim MAHSUPLAŞARAK çektiğimiz enerji fazla ise faturalandırılacak , satış yaptığımız enerji fazla ise Tesis Sözleşmemiz çerçevesinde banka hesabımıza aylık yatırılacakdır.

Mesken aboneli Güneş Enerji Sistemleri Elektrik Satışında dağıtım bedeli , fonlar, damga gibi fatura dibi harici ödemeler düşülerek ödeme yapılır. Buda ortalama kW başına aldığımız elektrik fiyatının kW başına yarısı kadar ücretle satış yapmamızı neden olur . Sonuç olarak Mesken Abonelikleri için Elektrik satışından daha çok kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak (öztüketim) daha kazançlıdır.

.

.

.

.

.

25 kW güneş enerjisi ne kadar kazandırır?

25 kW güneş enerjisi ne kadar kazandırır? sorusu için ; 25 KW Çatı Üstü Güneş Enerji Sisteminin maliyeti 35.000 ile 40.000 amerikan doları civarında değişmektedir. Bu sistemin bir mesken için yıllık elektrik getirisi ise yıllık ortamada 36.000 kW dır.

.

.

25 kW güneş enerjisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4)

2. Başvuru sahibi gerçek kişi için nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler içinse tüzel kişiyi temsil eden şahıs veya şahısların yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı belgesini veya aslı ile beraber sunacağı fotokopisi

3. Elektrik üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak;

 • Müstakil binalar için elektrik üretim tesisi ile ilişkilendirilmiş tüketim tesisinin yer aldığı alana kayıtlı tapu kaydı veya kira sözleşmesi ya da kullanım hakkını ispatlayan bir belge,
 • Eğer üretim tesisi birden fazla kullanıcıya sahip bir tüketim tesisi (apartmanlar, gökdelenler) ile ilişkilendiriliş ise apartman veya site yönetim karar defterinde başvuru sahibinin güneş enerjisi ile elektrik üretim tesisi kurabilmesi için gerekli karar yazısı örneğinin noter onaylı nüshası

4. Elektrik tüketim tesisi ile ilgili olarak,

 • Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod (bağlantı noktaları için kayıt aşamasında verilen tesisat (abone) numarasıdır.)
 • Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge

5. Ek-2 Faaliyet yasağına ilişkin beyan

25 kw kabül işlemleri için gerekli harçlar

25 kw güneş enerjisi kurulum maliyeti 2021

25 Kw Çatı Güneş Enerjisi Maliyeti 25 kW Güneş Enerjisi Kurulumu için Güneş paneli , inverter ,konstrüksiyon ,elektrik şalt malzeme , işçilik , mühendislik , toplamda 25 kW Güneş Enerjisi Kurulumu için 34.000$ gibi bir rakam ortaya çıktı.

Güneş Enerjisi On Grid 25 Kw paket Sistem

Güneş Enerjisi On Grid 25 Kw paket Sistemi maliyeti, Fiyatı … Tercih edilecek güneş enerjisi sistemi malzemeleri

.

.

📞WhatsApp BİZE MESAJ GÖNDER ←←

,

.

sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

– ongrid sistem nedir? →→🔗

☼ÇATIM GÜNEŞ ENERJISI İÇIN UYGUN MU?

1KW – 25 KW KAMPANYA

🌅 APARTMAN/SİTE ORTAK ALAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ →→ 🔗

– ⚡ ⚡ işyerleri güneş enerji sistemleri →→ 🔗

₺ GÜNEŞ ENERJiSi HiBE DESTEKLERi VE KREDiLER

.

SİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ İÇİN, ÜCRETSİZ ÖN TASARIM / MALİYET / FAYDA / GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİ İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Keşif , Fizibilite, Sistem Tasarımı , Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.  (Keşif dahil hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

whatsapp hattımız için tıklayınız  →→ 🔗← ←

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06

fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

fişini güneşe tak slogonuzma elektrik üretimine devam ediyoruz.

,