Elektrik tüketim maliyeti, iş yerlerinde yüksek tutarlı faturalar ödenmesine sebep olur. Çatı veya cephe üzerine uygulanan Lisansız Elektrik Üretimi kanun kapsamındaki güneş enerjisinden elektrik üretmek, özellikle elektrik tüketimi ve faturası ciddi bir maliyet içeren tüketiciler için son derece avantajlıdır. Aynı zamanda bu sistemler kendini amorti ederek üretimi avantaja dönüştürür ve yerel şebekeye elektrik satışı ile de kazanç sağlar.

Şebekeye bağlı, elektrik tüketimlerinizi karşılama öncelikli ve elektrik satış imkanlı bu sistemlerimizi diğer ongrid güneş enerji sistemlerinden ayıran en önemli özellik birden fazla opsiyonlu ürün (ısınma, soğutma, elektrikli araç şarj , havuz-su ısıtma/pompa, depolama/akü ) ve çözümler ilave ederek 24 saat güneş enerji sisteminden maksimum yararlanabiliriz.

.

.

.

Ongrid Güneş Enerji Sistemi Nedir?

Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi basit bir tanımlama ile elektrik şebekesine bağlı olması sayesinde hem güneş panellerinden hem de elektrik şebekesinden enerji alabilen güneş enerjisi sistemleridir. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemlerinde panellerin ihtiyacınız olan enerjinin tamamını karşılamasına gerek yoktur, eksik kalan enerji elektrik şebekesinden tamamlanır.

Ongrid sistemlerde güneş panellerince üretilen elektrik, ihtiyacımız olan elektriği karşılar , güneş panellerince üretilen elektriğin eksik olması halinde şebeke elektriğinden desteklenerek karşılanır , güneş panellerince ihtiyacımızdan fazla elektrik üretilmesi halinde şebekeye satılır.

Güneşin olmadığı akşam saatlerindeki ihtiyaçlarımız şebekeden karşılanmış olur ve ihtiyaç fazlası şebekeye sattığımız elektrik ücretleri ile ay sonu mahsuplaşarak alacağımız banka hesabımıza yatırılır ve verecekli isek elektrik faturamıza yansıtılır.

Ongrid güneş enerji sistemleri ister kiracı ister mal sahibi olalım, çatı ve cephelerimizde hatta marjinal/imarlı arazilerde, başkaca çatı/cephemizde kurabilir, yıllık ülkemiz içindeki tüm tüketimlerimizi karşılayabilir, karşıladığımız tüketimimiz kadar dağıtım şirketine 10 yıl sözleşmeli elektrik satabiliriz.

.

şebekeye bağlı, resmi, elektrik üretim kW sı sözleşmenizde garantili, anahtar teslim ongrid güneş enerji sistemleri uyguluyoruz.

bugün karar verdiğinizde süreç 4-5 aydır ve bize ödemeleriniz hak ediş usuludür.

güneş enerjisi sisteminiz ve sistem ürünleri seçiminde performansa dayalı uluslar arası test labaratuvarlarının elektrik üretim test raporları eşliğinde size rehberlik ediyor, arzu eden müşterilerimize ürün temini sürecini kendisine bırakıyoruz.

,

elektrik faturalarımız neden gün geçtikçe artıyor ?

Ongrid sistemimizi maliyetinin daha yüksek olmasına rağmen akülü hibrid sistem tercih edilebilir ve kesintisiz bir enerjiye sahip olmanın yanısıra güneş enerjisinden 24 saat faydalanmış oluruz.

.

Tabiki günlük elektrik tüketim saatlerimizi gerekirse akıllı sistemler sayesinde gerekirse manuel kendimize ve güneşin performansına göre programlayabilir ve maxsimum oranda güneşden faydalanmayı sağlayabiliriz.

.

En başta yapılması gereken fizibiliteler ve keşifler doğru güneş enerji sistemi seçimimize, doğru kapasiteye ve maksimum oranda güneşten faydalanmamıza yüksek oranda yardımcı olacaktır.

Halihazırda Lisansız Elektrik Üretimi kanun kapsamında izin verilen üretim, abonenin abonelik sözleşme gücü ile sınırlıdır. Yani bölgenizdeki elektrik dağıtım firması ile yaptığınız sözleşmedeki maksimum güç ne ise ancak o kadarlık bir güç için başvuru yapılır. Güneş enerisi sistem gücü 25 kW/saat’i geçer ise, 25 kW ve altı uygulamalar için getirilen gelir vergisi ve kdv muafiyeti gibi kolaylıklardan yararlanılamaz.

Ancak kanunlarla güvence altına alınmış üretim fazlası enerjimizin, yerel şebekemizce 10 yıl satın alınma garantisi yürürlükde oldukça , ihtiyaçlarımıza uygun ve yeterli uygun alanlarımız kapasitesince güneş enerji sistemi sahibi olmamız daha akıllıca bir yatırımdır.

.

Güneş Enerji Maliyeti Nedir ?

Sistem büyüklüğü ile paralel olan maliyetler için öncelikle ne kadar büyüklükte bir güneş enerji sistemi sahibi olacağımızla ilgili iki önemli kritere bakmak gerekir.

1-Güneş panellerini koyacağımız uygun (statik, yön, eğim, gölge..) alanlarımızın büyüklüğüne ,

2- Yıllık ortalamada ki enerji tüketimlerimizin ne kadarını karşılayacağımız veya yeterli alanımız paralelinde yerel şebekeye öngördüğümüz satış miktarının belirlenmesine ,

Bu ilk iki temel veriler eşliğinde işyerinizin lokasyon konumuna ait mevsimsel değişimli ortalama güneşlenme sürelerinin belirlenmesi ile , kullanılacak ürünlerin performans/verim potansiyelleri ile ön görülen üretim-tüketim-satış fizibiliteleri yapılabilir.

Genel olarak 3 ila 5 yılda geri dönüş süresi olduğunu varsayar isek lokasyon ve sistem özelliklerine , kapasitesine bağlı olarak elde edeceğimiz aylık elektrik değerinin ticarethane, sanayi tarifelerinde 40 – 50 katının olduğu ilk yatırım bedeli olarak düşünebiliriz. Yani 10.000 tl aylık faturamızın tamamını karşılamak için 10.000 tl x 40katı = 400.000 tl ilk yatırım bedelimiz sonucu çıkar ve kaliteli güneş enerji sistemlerimiz aylık 10.000 tl elektrik faturamızı ve sonraki zamanlardaki gelecek zamlarla aynı oranda kW elektrik üretimimi sağlamış oluruz. Kullanılabilecek sistem ürünlerinin , 5 yıl, 10 yıl, 12 yıl ve 25 yıl garantileri olduğunu göz önüne aldığımızda güneş enerji sistemimizi 60-70 yıl gibi kullanabileceğimiz görülmektedir.

Yatırım olarak düşündüğümüzde ise ; kendini bu kadar sürede amorti eden başkaca yatırımlar yok denecek kadar azdır.

.

ÖNCELİK MAKSİMUM ELEKTRİK ÜRETİMİNİ SAĞLAYACAK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ SAHİBİ OLMAKTIR.

.

Ön fizibiliteler ve lokasyon keşifleri sonrası yapılabilecek minimum ve maksimum büyüklük de güneş enerji sisteminiz ortaya çıkar .

,

Bütçeniz , tercihleriniz , opsiyonel kullanım tercihleri eşliğinde uygulanacak güneş enerji sisteminiz belli olur ve proje/uygulama maliyetleri ortaya çıkar.

Aşağıdaki tablomuzdan 2021 yılına ait ortalama sistem büyüklüğü , maliyet, amortisman ve gerekli olan alan miktarları ile ilgili ön fikir edinebiliriz.

.

.

.

Güneş Enerji Sistemimden Ne Kadar Kazanç Sağlarım ?

Enerji tüketimlerinizin büyüklüğü , tüketim zamanlarınız , coğrafik konumunuz , tüketim dağılımınız , enerji depolama sisteminizin varlığı veya büyüklüğü, güneş enerji sisteminiz için kullandığınız ürünlerin verimliliği ve mühendislik gibi etmenler elektrik üretiminizi , üretimin tüketimi karşılaması veya tüketim fazlası bir enerjinin ortaya çıkması gibi unsurları doğrudan etkiler.

Güneş enerji sisteminizin amacı; elektrik ÜRETİMidir.

Kalite ve süreklilik içeren bir güneş enerji sisteminizle enerji fatura giderlerinizin cebinizde kalması vede şebekeye enerji satmanız büyük bir kazançtır.

Bir üst tablomuzda güneş enerji sistem büyüklüğüne göre ; tüketim elektrik tarifesi , maliyetler ve ortalama aylık elektrik kazançlarınıza yer verilmiştir.

Ülkemizde elektrik enerji temininin büyük bir kısmı katı atıkların yakılarak ve yaklaşık %30 unun doğalgaz kullanılarak elde ediliyor olması ile elektrik faturasının dövize endeksli olması ve her üç ayda bir fiyat güncellemesi yapılıyor olmasına etkendir.

Aşağıdaki tarifelere göre elektrik fiyatlandırması tablosunda, her üç ayda bir güncelleme yapılmaktadır .

.

,

.

,

GÜNEŞ PANELLERİ PAHALI ÇATI SÜSÜ DEĞİLDİR !

.

,

Çatı alanım ortak ve küçük ne yapabilirim?

Ongrid güneş enerji sistemleri m2 de 15 kg yükü taşıyabilecek , statik rapor verilebilen mülkiyetimize ait her çatı ve cephe alanına kurulabilir.

Ortak kullanım alanlarımızdaki kurulumlar için noter onaylı bina karar defteri izin sayfası veya diğer ortakların muafiyetini içeren noter belgesi yeterli olacaktır.

Küçük ve uygun olmayan alanlarımız için otopark , ön tente üstü, yağmurluk/gölgelik gibi sundurma alanları taşıyıcı (statik) raporların alınabildiği tüm mevcut ve yeni yerlerde ayrıca marjinal veya imarlı arazilerde güneş enerji sistemi yapılabilir.

.

İşyerimin Mülkiyeti Bana Ait Değil Malesef !

Asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair teşvik edici belgeleri olan tüm kiracılar güneş enerji sistemleri kurdurabilir.
(Başvuru tarihinden itibaren geçerli asgari iki yıl süreli)

KİRA KONTRATI DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? - Av. Ceren YANIK

.

Güneş Enerji Sistemlerimizi PAY ve DEVİR Edebiliriz.

,

Komşularımızla Ortak Güneş Enerji Sistemi Kurdurmak İstiyoruz.

İşhanı, alışveriş merkezi ve sanayi sitesi gibi yerlerde, ayrı ayrı elektrik abonelikleri olan kişiler tarafından yapılacak tüketim birleştirme başvuruları sonrası , her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözmek koşulu ile güneş enerji sistemleri kurdurabilirler.

MADDE 29 – (Değişik:RG-9/5/2021-31479) 9/5/2021 Tarih  31479 Sayılı LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

(1) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişiye ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir.

SÜTÇÜOĞLU İŞHANI - Besa Grup

.

.

İşyerimin İhtiyacı İçin Arazime Güneş Enerji Sistemi Yaptırmak İstiyorum

Osb alanları içerisinde yer alan çatı ve cephe alanlarının yeterli gelmediği aynı zamanda arazisi mevcut işyerleri, arazisinin %25 kadar alana güneş enerji sistemi kurdurabiliyor. Aynı zamanda Lisanssiz Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde hastane ve konaklama tesisleri için bir veya birden fazla aynı tüzel kişi üzerine kayıtlı ve aynı dağıtım şirketleri sınırlar içinde tüketim tesislerini birleştirip toplam sözleşme gücü kadar aynı dağıtım şirketleri sınırları içinde başka bir nokta da (çatı veya marjinal/imarlı arazi) üretim tesisi kurma hakkı verilmektedir.

.

Diğer İşyerimde de Elektrik Faturası Ödemek İstemiyorum

Güneş enerji sistemleri ile üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi aynı yerde ve dağıtım bölgesinde olma zorunluluğu yoktur. Yani Türkiye sınırlarındaki elektrik üretim tesisinizin tüketilemeyen miktarı, aynı şahıs/tüzel kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.

.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN BAŞKACA NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Güneş enerji sisteminizde ürettim fazlası enerjinizle ısı pompalı bir ısıtma sisteminizi çalıştırabilir , havuzunuzu ısıtabilir , su pompalarınızı çalıştırabilir , soğutma sistemlerinize enerji verebilir ve elektrik aracınızın şarjını yapmak gibi bir çok enerji yönetimi içeren opsiyonel özelliğe sahip olursunuz.

.

örnek bir enerji yönetimi ;

GÜNEŞİN DOĞMASI İLE SAAT 14.00 A KADAR GECE BOYU KULLANDIĞIMIZ AKÜMÜZÜ ŞARJA BAŞLADIK , SAAT 14.00 – 20.00 ARASI GÜNEŞ BATANA KADAR ISI POMPAMIZA ENERJİ VEREREK , SUYUMUZI ISITTIK VE ISI POMPAMIZIN ENERJİ İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK , AYRICA BU ZAMAN ARALIKLARINDAKİ TÜM ELEKTRİK TÜKETİMLERİMİZE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİMİZDEN ENERJİ SAĞLADIK.

.

.

GARANTİ SÜRELERİ NEDİR ?

Günlük hayatımızdaki bir çok ürün ve eşyalarda olduğu gibi güneş enerjisi sektöründe de kendini ispatlamış , üretimine veya kullanımına güvenilir , servis imkanı olan markalaşmış ürünler vardır.

Genel olarak bakıcak olursak; Güneş Panellerinin 10 yıl kullanım garantisi yanı sıra , 25 yıl performans garantisi vardır.

Ongrid sistemlerde kullandığımız inverterler 5-10 yıl garantilidir.

Akülü bir güneş enerji sistem tercihizdeki akü seçimlerimiz minimum 8 yıl garantilidir.

Diğer kullandığımız iletim , haberleşme , şaft ürünleri minimum 2 yıl garantilidir.

Saving Güneş Enerji olarak 2 yıl uygulama garantileri yanı sıra ücretsiz 2 yıllık kontrol ve bakım hizmeti vermekteyiz.

.

RESMİ BAŞVURU ve UYGULAMA SÜREÇLERİ NASIL?

Şebekeye bağlı çatı üstü sistemler için yapılması gereken yasal işlemler; dağıtım şirketinden sistem büyüklüğü oluru alınması, teknik belgelerin verilmesi, proje onayı , kabul işlemlerinin yapılması için çok çeşitli belgelerin yine dağıtım şirketine iletilmesi, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması , tesis sözleşmesi imzalanması gibi süreçleri içerir.

evrak başvuru süreci

.

RESMİ BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı) *
 • Mülkiyet Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Tapu (asıl veya noter onaylı)
 • Kira Sözleşmesi ( asıl veya Noter onaylı)- Minimum 2 yıl süreli olmalı *
 • Kullanım Hakkını Gösteren Belge (Aslı ya da Noter Onaylı Versiyonu) *
 • Noter onaylı Karar Defteri (Karar defterinin olmaması durumunda noter onaylı izin belgesi) *
 • Abonelik Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Mevcut Abonelik var ise Tekil Kod *
 • İnşaat Ait Yapı Ruhsatı veya İnşaat Yapı Ruhsatı Yerine Geçen Bir Belge (Mevcut abonelik yok ise) *
 • İç Tesisat Proje Kapağının Onaylı Hali (Mevcut abonelik yok ise)
 • Yetki ile ilgili Belgeler
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler için) *
 • Yetki Belgesi – Vekaletname (asıl veya Noter Onaylı) *
 • İmza Sirküleri-İmza Beyannameleri (asıl veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyanname *

.

,

.

SİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ İÇİN, ÜCRETSİZ ÖN TASARIM / MALİYET / FAYDA / GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİ İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Keşif , Resmi Başvurular , Projeler, Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz. (Keşif dahil hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06
fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

.

.