₺ Güneş Enerjisi Hibe Destekleri ve Krediler

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK)’ın çıkardığı İpard Programı 

-Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı) 

KKYDP ve IPARD hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
IPARD-Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development Program) ise Avrupa Birliği ile ortaklaşa, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir.

Güneş Enerjisi Yatırımları için KKYDP proje başvuru üst limiti, IPARD proje başvuru üst limiti nedir?

KKYDP hibe programında belirlenen proje başvuru üst limiti 1.500.000 TL, IPARD hibe programında belirlenen proje üst limiti ise 500.000 Avro’dur.

KKYDP Hibe Oranı Ne Kadardır? IPARD Hibe Oranı Ne Kadardır?

KKYDP için belirlenen hibe oranı proje üst limitinin %50’si kadardır. Bu oran il bazlı olarak değişim göstermemektedir.
IPARD hibe programında ise illere göre hibe oranı farklılık göstermektedir.
IPARD Hibe Programı İllere Göre Hibe Oranları
IPARD Hibe Programı İllere Göre Hibe Oranları

KKYDP Hibe Hesaplaması Nasıl Yapılır? IPARD Hibe Geri Ödemesi Hesaplaması Nasıl Yapılır? Hibe Kapsamında KDV Ödemesi Mevcut mudur?

KKYDP hibe programında geri ödeme başvuru yapılan tutarın %50’si kadardır. Basit bir hesaplama ile başvurduğunuz projenizin bedelinin 2.000.000 olduğunu var sayar isek; 1.000.000 hibe alacaksınızdır. Başvuru proje bedelinizin 4.000.000 olduğunu düşünürsek hibe üst sınırı gereği 1.500.000 alırsınız.
Bütçeye ek olarak +KDV ödenmektedir. Aynı zamanda gelen hibe tutarı üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır.
IPARD hibe hesabı başvuru yapılan tutarın %85’i üzerinden ile göre hibe oranı değerlendirilerek yapılmaktadır. Örnek olarak 2.000.000 TL’lik bir başvuru için hesaplama 2.000.000 * 0,85 * (İl Oranı) şekline olacaktır. Amasya’da 2.000.000 TL’lik bir proje için hibe tutarı; 2.000.000 *0,85 * 0,55= 935.000 TL olacaktır.(bkz.ipard hibe tablosundaki oranlar)  
Yatırımcı, yatırım kapsamında gerçekleştireceği satın alımlarda KDV’den muaftır. Yatırım sonunda gelen hibe için kurumlar vergisi ödenmemektedir.

KKYDP Hibe Kapsamında İzin Verilen Kapasite Nedir? IPARD Hibe Kapsamında İzin Verilen Kapasite Nedir?

KKYDP için kapasite raporunda belirtilen makine ekipmanlarının motor güçlerinin en az %50’si, en çok %110’u oranında kurulum yapılabilmektedir.
IPARD kapsamında kapasite raporunda belirtilen makine ekipmanlarının maksimum gücü oranında proje hazırlamak mümkündür. İstisna durumlar haricinde trafo gücünün %60’ı üzerinden işlem yapılmaktadır.

KKYDP Hibe Başvurusu için Gerekli Belgelerin Şartları Nelerdir? IPARD ile KKYDP Başvuru Belge Şartları Aynı mıdır? Yatırım Yaparken Yatırıma Konu Yerin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

KKYDP

KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu için gerekli belge şartları aşağıdaki gibidir;

 1. Başvuru esnasında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunuz bulunması gerekmektedir.
 2. Başvuruda geçecek tüm kalemler KKYDP Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere makine-teçhizat başlığı altında değerlendirilecektir.
 3. Tüm ekipmanlar için, ithal ürünlerde CE sertifikası ve menşe brövesi, yerli ürünlerde ise TSE ve yerli malı belgesi bulunması gerekmektedir.
 4. Tüm belgeler başvuru aşamasında sunulup değerlendirilmektedir. (Menşe belgesi hariç.)
KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu için geneş anlamda yatırım yerinin taşıması gereken özel bir şart aranmamakla birlikte; yatırım yeri üzerinde banka ipoteği bulunması durumunda kredilerin düzenli ödendiğine dair ilgili bankadan bir yazı talep edilmektedir.

KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu yapacak şirketin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuru yapabilirler.
 2. Vergi öncesi kar oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısı ile oluşan(vergi sonrası net kar oluşmaması) zararları hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünen işletmeler başvuru yapamamaktadır.
 3. Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
 4. Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.
IPARD

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu için gerekli belge şartları aşağıdaki gibidir;

 1. Başvuru yapılan tarihte bağlantı anlaşmasının geçerliliği en az 1 yıl olmalıdır.
 2. Başvuruda geçecek tüm kalemler IPARD Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere inşaat-yapım işleri başlığı altında değerlendirilecektir.
 3. Kullanılan kalemlerde 200 avro sınırını geçen tüm teçhizat için yerli malı belgesi ya da türkçeye çevrilmiş menşe brövesi bulunması gerekmektedir.
 4. Tüm belgeler hibenin geri alınması esnasında sunulup değerlendirilmektedir.

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu için yatırım yerinin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. Yatırım yeri tarım ve orman bakanlığı tarafından oluşturulan kırsal alan listesinde yer almalıdır.
 2. Yatırım yapılacak yerde ipotek ya da şerh bulunmamalıdır.

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu yapacak şirketin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. 50 kişinden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuruda yapabilirler.
 2. Başvuru yapan şirketin bilançolarında herhangi bir şart aranmamaktadır.
 3. Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
 4. Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.

KKYDP Hibe Başvurusunda Temsil ve İmza Yetkilisi için Şart Bulunmakta mıdır? IPARD Hibe Başvurusu Yapan Şirketlerin Yetkili Kişi Şartları Nelerdir?

KKYDP hibesinde ilgili şirketin müdürü temsil ve ilzama yetkili kişi olarak projelerde imza yetkilisi olabilirler.
IPARD hibesinde ise sınırlı şekilde temsil ve ilzama yetkili olacak kişi için; 40 yaş altı, bayan, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik-haberleşme, mekatronik ve makine, enerji sistemi mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendislik fakültelerinden ya da meslek yüksek okullarından mezun olması şartı aranır.

KKYDP Hibe Başvurusuna Hangi Sektörler Dahildir? IPARD Hibesine Her Söktörden İşletme Başvurabilir mi?

KKYDP hibe başvurusuna hangi sektörlerin dahil olduğu KKYDP Uygulama Rehberi’nde aşağıdaki gibi belirtilmiştir;
 • Gıda
 • Tarım ve Hayvancılık
IPARD hibesine kırsal alan listesinde yer alan mahalle ve köylerdeki tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir.

*İpard programı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerini Çeşitlendirme ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında 302-7- Yenilenebilir Enerji Başlığı altında; değişik kriterlere göre değişen %50-%65 arasında; çatı üzerine kurulacak gesler için hibe almak mümkün olmaktadır. 
Fakat bu hibeyi almak için başvuru sırasında Çatı GES projesi için “Çağrı Mektubunu” almış olmanız; ayrıca TEDAŞ projelerini yaptırıp; TEDAŞ onayını alıp; “bağlantı anlaşmanızı” da imzalamış olmanız gerekmektedir. “Çağrı Mektubu” çıkarma süreci 2-2,5 aylık bir süreç olup; “Bağlantı Anlaşması” sürecide 1-1,5 ay zaman almaktadır. Dolayısyla çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması almamış bir tesis, takvim yılının hibe programından yararlanması mümkün olmayacaktır.

Bütün bu programlarda daha önce alınmış bir çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması gerekli olduğu için; bu çalışmayı yapıp; böyle bir programı beklemeniz daha doğru olacaktır. OG seviyesinde alınan çağrı mektuplarının 2 yıl geçerliliği; AG seviyesinde alınan çağrı mektuplarının 1 yıl geçerliliği vardır.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

2021 Hibe-KKYDP Uygulama Rehberi Yayınlandı

KKYDP 2021 Uygulama Rehberinin önemli taraflarını diğer bir sayfamızda özetlemeye çalıştık.

.

BANKA KREDİLERİ

ziraat bankası ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan Çiftçilere “Tasarruflu Sulama Kredisi” 26 Ocak 2021

Harcamanın tamamına kredi, yurt içinde üretilen sulama sistemleri için faiz yok
Tasarruflu Sulama Kredisi’nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi
kullandırılacağını belirten Ferhat Pişmaf, “bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak
üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak. Kredinin detayları ile ilgili olarak;
Özkaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl

 1. Krediden ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda
  tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek.
 2. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek.
 3. Suyun kaynağından alınıp, bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine
  teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar krediye konu edilebilecek.
 4. Üretici özkaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak.
 5. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 5 milyon TL’ye kadar olan krediye
  %100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek.
 6. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak.
 7. Krediye 7 yıla kadar vade uygulanacak.
 8. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları
  projelerini Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine onaylatarak, kredi için Ziraat Bankası’na
  başvurabilecek”

 1- ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)

2-Tapu

3-Su kuyusu ruhsatı yada arama izni (DSİ)

4- Ürünlerinize ait ”TAMTEST” raporları *

5- Ürünlere ait datasheet *

6- Ürünlere ait Zirai kredilendirme belgesi

7-Yerli malı belgesi *

 8-Proforma fatura *

garanti bankası ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

Elektriğini güneş enerjisinden üreten KOBİ’lere destek Garanti BBVA’den.

Güneş enerjisi tesis kurulumu ile 1 MW (megawatt) ve altında lisanssız elektrik üretimi projeleriniz için finansman desteği Garanti BBVA’dan!

Güneş Enerjisi Kredisi ile, güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretimi projelerinizin finansmanında uygun koşullar ve 2 yıla varan geri ödemesiz dönem fırsatından yararlanabilirsiniz. Kendi elektriğinizi üreterek, hem maliyetlerinizi düşürür hem de çevre dostu kaynak kullanımının yaygınlaşmasını desteklersiniz. Lisanssız elektrik üretim projeleri, yasal düzenlemeler ile devlet tarafından da desteklenmektedir; üretilip kullanılmayan fazla elektrik için,  10 yıl süre ile belirlenen tarifeden ilgili görevli tedarik şirketi tarafından satın alım garantisi bulunmaktadır.

 • Özellikler
  • En az bir tüketim tesisi, yani elektrik aboneliği olan ve güneş enerjisinden 1MW ve altında lisanssız elektrik üretmek isteyen gerçek veya tüzel işletmeler lisanssız GES kurabilir.
  • Kredi kullandırım anında, elektrik şebeke işletmecisiyle imzalanan Bağlantı Anlaşmasının ibrazı dahil ek koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • 2 yıla varan geri ödemesiz dönem imkanı ve nakit akışınıza uygun ödeme planıyla kredi kullanabilirsiniz.
  • Kredinizi ister Türk Lirası, ister döviz olarak kullanabilir, taksitlerinizin şirket hesabınızdan otomatik olarak çekilmesini sağlarsınız.
  • Güneş enerjisi tesis kurulumu ile 1 MW altında elektrik üreterek, elektrik ihtiyacınızı kendiniz karşılar ve maliyetlerinizi düşürme fırsatı elde edersiniz.
  • Ürettiğiniz fazla elektrik, yasal düzenleme ile 10 yıl süre ile belirlenen tarife üzerinden satın alımı garantisi altındadır.

akbank ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

– Enerji Dostu Kredi

-Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (TurSEFF)

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi (TurSEFF) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan sağladığımız kaynak ayrıca Dünya Bankasına bağlı Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da destekleniyor.

IFC Seküritizasyon Kredisi

IFC (International Finance Corporation) ile imzalanan sözleşme ile firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili yeni projelerinin finansmanı amacıyla kaynak sağlanır.

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (MidSEFF)

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi (MidSEFF) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan sağladığımız bir kaynaktır.

MidSEFF Kredisi ile firmanızın enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik harcamalarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını avantajlı koşullarla finanse edebilirsiniz.

denizbank ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

Proje Destek Kredileri

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin tedarik boyutunu desteklemek üzere, Enerji Verimliliği Tedarikçileri için azami 1 milyon EUR’ya kadar olan yatırım kredileri mevcuttur. 

halkbankobi ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi

türkiye finansbank ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi

​​Elektriğinizi üretmek sizden, finansmanı Türkiye Finans’tan.

Enerji kanununda yapılan düzenlemeler küçük ve orta ölçekli işletmelerin de lisans almadan, şirket kurmadan 1mW’a kadar elektrik üretmesine olanak tanıyor.

Türkiye Finans, küçük ve orta ölçekli işletmelere kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeleri için avantajlarla dolu bir paket ile finansman desteği sağlıyor.

Lisanssız yenilenebilir enerji üretimi ekipmanlarının alımı, santral kurulumu, inşası, bağlantısı gibi anahtar teslim tüm maliyetleri için uygun vade ve oranlarla hazırlanan finansman paketi bütün Türkiye Finans şubelerinde sizi bekliyor.

vakıfbank ile ilgili görsel sonucu

←resme tıklayarak ilgili kredi programı linkine ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğin Finansmanı

Çevre Bankacılığı kapsamında, yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılacak yatırım projelerine, uygun vade ve koşullarda proje finansman desteği sağlayarak; güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyolojik prosesler gibi yenilenebilir çevre dostu alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda finanse etme imkanı sunulmaktadır.

Teşvik, Destekler

Güneş enerjisi tesisleri ve enerji verimliliği için şuan 3 adet teşvik bulunmaktadır.

– Devlet Yatırım Teşviki

– TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) https://www.ttgv.org.tr/tr

– TursEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) https://www.turseff.org/sayfa/facility

Devlet Yatırım Teşviki9 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.
– Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol, 5815 MWh) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
– Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
– Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacaktır.

Teşvik Kapsamı:- Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Gelir ve Kurumlar vergisi indirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Faiz Desteği (Faiz veya Kar Payının Bakanlıkça Karşılanması)
– Yatırım yeri tahsisi

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

Olası Proje Konuları

– Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)
– Su tüketiminin / atık su oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atık su geri kazanımı)
– Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)
– Hammadde tüketiminin azaltılması
– Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
– Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
– Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması
– Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler
– Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyo ürünler)
– Çevre dostu ürün üretimi
– Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)
– Karbon tutma ve depolama sistemleri

Öncelikler- Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
– Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamalarıDestek Mekanizması
– Proje Süresi:      En fazla 1,5 yıl
– Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 USD
– Destek Oranı:    Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
– Geri Ödeme Süresi:       1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
– Hizmet Bedeli:  TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

TursEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Program 4 ana alandan oluşmaktadır.

Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri, Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri, Yenilenebilir Enerji Kredileri, Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kredileri

Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri
– Kredi tutarı 5 milyon Euro’yu geçmemelidir. 
– Yatırım enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır.
– Yıllık bazda ölçüldüğünde %20’ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş sağlamalıdır.
– Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden hesaplanan asgari İç Verim Oranı %7’den fazla olmalıdır.

Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri
– İnşaat Sektörü projeleri, tüm koşullar eşit olduğu takdirde yıllık bazda ölçüldüğü üzere %30’a eşit veya daha fazla oranda bir enerji tasarruf oranı elde etmelidir. Kredi talep edilen binalarda bağımsız yetkili bir enerji uzmanı tarafından hazırlanmış Enerji Performans Sertifikası bulunmalıdır.
Uygun olmayanlar projeler:
– Hâlihazırda ülke düzeyinde belirlenen enerji verimliliği standartlarına tabi yeni bina yatırımları,
– Yalnızca satışlar üzerinde kısa veya orta dönem kar yapma amacı ile gayrimenkule yapılan yatırımlar; arazi ve mevcut binaların satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi

Yenilenebilir Enerji Kredileri
– Kredi tutarı 5 milyon Euro’yu geçmemelidir.
– Elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.
– Yenilenebilir enerjiye uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1 Euro yatırım karşılığında yılda en az 1.3 kWh elektrik üretmelidir.

Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredileri
Küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri aşağıdaki şartlarla uyumluluk göstermelidir:
– Yatırım, TursEFF LEME listesinde yer alan teknoloji gruplarından birinde yapılacak ekipmanların satın alımı ve montajını içermeli ve bu listedeki kriterlerle uyum içinde olmalıdır;
– Kredi talebi 250,000 Euro üst limitinin altında kalmalıdır.

KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6076/yurutulen-projeler

KOSGEB enerji verimliliği adına hibe desteği veriyor. KOBİ’lerin yetkili olan firmalardan enerji verimliliği için alacakları;

 • Detaylı ve ön etüt hizmetlerine,
 • VAP projeleri için alacakları danışmanlık ve enerji yöneticiliği hizmetlerine,

KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır.

KOSGEB’in sağladığı bu desteği 3 sene sürelidir.