⚡ ⚡FABRİKA GES⚡

Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler için Çatı Güneş Enerji Sistemleri (Çatı üzeri GES) kurmak mantıklı mı?
Artan elektrik fiyatları; düşen güneş enerjisi sistemleri fiyatları , çatı üzerinde kurulucak GES tesislerinin amorti süresini 4-5 yıl arasında bir yere indirmiş durumdadır.
Çatı üzeri yapılan GES’lerin minimum 25 yıl ticari ömrü olduğu düşünülürse böyle bir tesis kuran fabrika  5 yıl süreyle yaptığı yatırıma çalıştığını; 1 yılda finansman için çalıştığı öngörülürse; 19 yıl fabrika için bedava elektriği düşünülebilir.
Bu fabrikanın rakiplere göre rekabet şansını arttırıp; aynı zamanda daha fazla kar etmesine imkan sağlayacaktır. Buda USD bazında yılda herhangi bir finansman kullanmadan %16-%18 bir getiriye tekabül ederki; yatırımcı açısından çok avantajlıdır.
.
Fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde kullandığımız elektriğe 93-104 USD/MWh arasında bir fiyat ödemekteyiz. Ticarethanelerde bu 117-125 USD/MWh arasında değişmektedir.
Biz her nekadar elektriği TL olarak ödesekte; Türkiye’de ki elektrik fiyatı dünyadaki brent/petrol fiyatı ve USD/TL kuru ile bire bir korelasyonu vardır.

Çatı üzeri GES Santrali Kurulumunda dikkat edilecek konular

Çatı Üzeri GES projelerinde dikkat edilecek pek çok konu vardır. Bunlar tesisin kendi elektrik tüketimi ve bu tüketimin günlük ve aylık, yıllık dağılımı, tesisin trafo gücü ve sözleşme gücü, tesisin bulunduğu bölge, tesisin çatı alanı, çatının eğimi, çatı malzemesi, çatı üzerindeki bacalar ve çıkıntılar,  çatının yönü, 
Yine önemli noktalardan biriside çatıya kurulacak güneş enerji sistem ile 12-15Kg/m2 bir yük bineceğinden dolayı çatının statiğinin uygunluğu ve çatı üst kaplamasının uygunluğudur.
Ayrıca yapılacak başvurunun 51c , 51h veya 51ç maddesine göre mi yapılacağı, arazi veya çatı uygulaması olması ve abonenin aynı dağıtım bölgesinde birden fazla üretim ve/veya tüketim noktasının olup olmaması diğer dikkat edilmesi gereken unsurlardır.
Bu konuda  bir EPC (Engineering-Procurement-Construction) firması mühendislik-satınalma ve kurulum firması ile çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.
.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunda Boyutlandırma

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi santrallerinde boyutlandırma geri dönüş hesapları için büyük önem teşkil etmektedir. Çatı üzeri Güneş enerjisi santralleri 1MW için 6.500m2 – 7.000 m2 alan gerekmektedir. Genelde kaç Wattlık bir panel kullanıdıldığına bağlı olarak 5.000 – 5.500 m2 paneller yer kaplamakta olup, kedi yolları ve bacalarda düşünüldüğünde 6.500 – 7.000 m2 iyi bir tahmin olmaktadır. Bu hesapdan yola çıkarak her 100 kW Ges için ortalama 700 m2 alana ihtiyacımız olduğunu düşünebiliriz.
Toplam gereken çatı alanı kullanılacak panel ve çatının rölövesi alınıp çizim yapıldıktan sonra belirlenebilir. Çatı güneşi üzeri güneş enerjisi tesisi Türkiye’de bulunduğu bölgeye göre 1200-1300 MWh arasında bir üretimi olmaktadır. Burada PVSyst, SolarGİSÇatı veya benzeri programlarla çatının bulunduğu yere, yönüne göre aylık bazda ne kadar üretim yapacağını belirliyebilmekteyiz.
Üzerine Güneş santrali yapılacak tesisin tüketiminin bu üretim ile aylara göre uyumlu olması gerekmektedir. Buna göre üretim ve tüketim, bunların birbirlerini karşılama oranı için bir mühendislik çalışması yapılması gerekir.
.
.

.

.

.

.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulumlarında hangi tip inverter(evirici) kullanılmalıdır?

Çatı Üzeri Güneş enerji santrallerinde dizi – (string) ve optimizer’lı inverter (eviriciler) kullanılır. Hangi tipli inverter(evirici) kullanılacağı tesisin tipi, çatının tipi ve müşteri önceliklerine göre belirlenir.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Süreçleri

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Kurulum süreçlerini üçe ayırmakta fayda vardır:
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi İdari Süreci
12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisansız Elektrik Üretimi yönetmeliğine göre çağrı mektubu için idari süreç minimum 3 ay sürmektedir. Her ayın sonuna kadar verilen evraklar, daha sonraki ayın 15’ine kadar idari bakımdan değerlendirilmekte,  eksikler tamamlanmakta, ondan sonraki ay gene ayın 15’ine kadar teknik değerlendirme tamamlanıp, 3’ncü ayda da YEGM onayları alındıktan sonra çağrı mektubu verilmektedir.
Burada dikkate edilmesi gereken  konu yönetmeliğin 51C veya 51Ç maddesine göre başvuru yapılacağı konusudur. Ayrıca başvuru yapan yatırımcının aynı dağıtım bölgesinde birden fazla üretim ve/veya tüketim noktası olması tüketim birleştirmeleri için önem taşımaktadır.
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Ekipman Satın-Alma Süreçleri
İdari süreçlere paralel olarak götürülmesi gereken süreçler güneş enerjisi panel, inverter (evirici), konstrüksiyon seçimi ve tedarikidir. Buradaki ekipmanların 6-8 hafta arası termin süreleri olacağından, idari süreçlerle beraber koordineli bir şekilde temini sağlanmalıdır.
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Tesis Kurulumu
Kurulacak tesisin büyüklüğüne bağlı olarak 1 MWp bir tesis için 6-8 haftalık bir uygulama süreci makul olacaktır. Ekip sayısı arttırarak bu süre bir miktar kısaltılabilir.

1 Mw Güneş Enerjisi Kurulum Maliyeti 2022

1 Mw Güneş Enerjisi kurulum maliyeti 2022 yılında 600.000 USD/MWp – 700.000 USD/MWp arasında değişmektedir. Buna %10 EPC karıda konulduğunda fiyatın 650.000 USD/MWp – 750.000 USD/MWp arasında değişeceği hesaplanmalıdır. Dolayısıyla 100 KW Güneş Enerjisi Kurulum maliyeti de 65.000 USD – 70.000 USD olarak hesabı çıkmaktadır. Ancak daha ufak ve orta büyüklükteki sistemler için fiyatların farklılık göstereceğini bildiğimiz için 100 KW çatı üstü güneş enerji sistemi maliyeti 70.000 USD – 80.000 USD arasında düşünmeliyiz.

100 Kw Güneş Enerjisi Getirisi ve Amortisman (2022)

2022 Eylül ayı elektrik tarife listesi ;
Ticarethane tarifesi fonlar ve KDV Dahil 445 Krş/kWh – fonlar dahil KDV hariç 386 Krş/kWh,
Sanayi tarifesi fonlar ve KDV Dahil 514 Krş/kWh – fonlar dahil KDV hariç 463 Krş/kWh’dur.
100 kW güneş enerjisi getirisi 2022 yılına göre yaklaşık yıllık 120.000 KWh/yıl elektrik üreteceğini düşünürseniz; yıllık ticarethane tarifesinde 534.000 TL/yıl; sanayi tarifesinde 616.800 TL/yıl getiri getirecektir. USD kurunu 18TL/USD alırsak bu ticarethane tarifesinde 29.666 USD, sanayi tarifesinde 34.260USD tekabül etmektedir. 80.000 USD yatırım maliyeti olduğunu düşünürsek; ticarethane tarifesinde bu 2,7 Yıl, sanayi tarifesinde de 2,3 yıl geri dönüşe tekabül edip; gayet karlı bir yatırımdır.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
Güneş Enerji Santrallerinizi, dolu  gibi doğal afetlerin yanı sıra diğer maddi teminatlar ve Enerji Üretiminin Düşmesi gibi olası zararlarınıza karşı SİGORTA güvencesi altına alabilirsiniz.
.

.

.

100 kW Başvuru Evrakları

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı) *
 • Mülkiyet Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Tapu (asıl veya noter onaylı)
 • Kira Sözleşmesi ( asıl veya Noter onaylı)- Minimum 2 yıl süreli olmalı *
 • Kullanım Hakkını Gösteren Belge (Aslı ya da Noter Onaylı Versiyonu) *
 • Noter onaylı Karar Defteri (Karar defterinin olmaması durumunda noter onaylı izin belgesi) *
 • Abonelik Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Mevcut Abonelik var ise Tekil Kod *
 • İnşaat Ait Yapı Ruhsatı veya İnşaat Yapı Ruhsatı Yerine Geçen Bir Belge (Mevcut abonelik yok ise) *
 • İç Tesisat Proje Kapağının Onaylı Hali (Mevcut abonelik yok ise)
 • Yetki ile ilgili Belgeler
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler için) *
 • Yetki Belgesi – Vekaletname (asıl veya Noter Onaylı) *
 • İmza Sirküleri-İmza Beyannameleri (asıl veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyanname *
 • Dekont Başvuru Harcı
 • Tek Hat Şeması
 • Ges Teknik Değerlendirme Formu (cd/dvd)
 • Aplikasyon Krokisi (Ed50 6°)

GÜNEŞ ENERJİ YATIRIMLARINIZ İÇİN HİBE , TEŞVİK , KREDİLER SAYFAMIZI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

.
.

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ

SİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ İÇİN, ÜCRETSİZ ÖN TASARIM / MALİYET / FAYDA / GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİ İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Keşif , Fizibilite, Sistem Tasarımı , Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.  (Keşif dahil hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06

fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

fişini güneşe tak slogonuzma elektrik üretimine devam ediyoruz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *