⚡ ON GRİD SİSTEM NEDİR?

mono kiristal , mono kristala , mono kristal güneş paneli, elektrik satış, işyeri güneş enerjin, çağrı mektubu, tesis sözleşmesi, ongrid başvuru, lisansız elektrik , lisansız elektrik başvuru, çatı güneş enerji, çatı ges, Ankara Güneş Enerji Satışı,  Ankara Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi,  Ankara Güneş Enerjisi Fiyatları,  Ankara güneş paneli fabrikası,  Güneş paneli fabrikası Ankara,  Yerli güneş paneli üreticileri,  Ankara Solar Güneş Paneli, Ankara Enerji, Ankara Ostim Güneş enerjisi firmaları, Ankara Gölbaşı Güneş Enerjisi,

ON GRİD SİSTEMLER

.

*

Ongrid sistemler;  elektrik şebekesine bağlıysanız veya bağlanmanız mümkünse şebekeye bağlı bir sistem kurmak sizin için en karlı seçimdir. Ürettiğiniz enerjiyi öncelikli olarak kullanarak faturalarınızı azaltabilir, enerji fazlanızı elektrik şebekesine geri satabilirsiniz.

.

ongrid güneş enerji nedir ?

https://www.youtube.com/watch?v=8GP4MsMkM9c&t=15s

Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi basit bir tanımlama ile elektrik şebekesine bağlı olması sayesinde hem güneş panellerinden hem de elektrik şebekesinden enerji alabilen güneş enerjisi sistemleridir. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemlerinde panellerin ihtiyacınız olan enerjinin tamamını karşılamasına gerek yoktur, eksik kalan enerji elektrik şebekesinden tamamlanır.

.

.

.

Güneş panellerinin ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla enerji üretmesi durumunda ürettiğiniz fazla elektrik şebekeye satılır

.

.

.

.

Evler için çatı üstü kurulumları desteklemek amacı ile 10 kW/saat ve altındaki sistemlere özel destekler vermeye başlanmıştır. Bu destek dahilinde 10kW/saat ve altındaki ev sistemleri için lisanssız elektrik üretimi mümkün hale gelmiştir. Devlet, üretiminizin fazlasına her kW değeri için 10 yıl süreyle ödeme yapılması garantisini vermektedir. Yapılan bu satıştan gelir vergisi ödemezsiniz ve fatura kesme zorunluluğunuz yoktur.

.

.

Halihazırda  izin verilen üretim, abonenin abonelik sözleşme gücü ile sınırlıdır. Yani bölgenizdeki elektrik dağıtım firması ile yaptığınız sözleşmedeki maksimum güç ne ise ancak o kadarlık bir güç için başvuru yapılır. Bu güç 10 kW/saat’i geçer ise, 10 kW ve altı uygulamalar için getirilen kolaylıklardan yararlanılamaz.

*

.

Şebekeye bağlı çatı üstü sistemler için yapılması gereken yasal işlemler; dağıtım şirketine teknik belgelerin verilmesi, proje onayı için çok çeşitli belgelerin yine dağıtım şirketine iletilmesi, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalanması gibi süreçleri içerir.

Hali hazırda tüm işyerleri ve tarımsal işletmeler yasa çerçevesindedir.

.

.

This image has an empty alt attribute; its file name is ongrid-saving-13-.jpg

.

Yasal süreç zaman ve takip anlamında karmaşık ve sıkıcı olabilir

Elektrik faturalarının sadece %53’ü enerji bedelidir. Kalanın %27’si dağıtım giderleri, %20’si ise vergi içindir. Güneş enerjisi elektrik sistemleri ile 25 yıl boyunca şebekeden aldığınız elektrik miktarını azaltarak sadece enerjiden değil, ödediğiniz dağıtım gideri ve vergiden de tasarruf edebilirsiniz. Yine bu 25 yıl boyunca kendinizi elektrikteki fiyat artışlarına karşı korumuş olursunuz.

Güneş enerjisi sisteminizi, elektrik giderlerinizden ettiğiniz tasarruf kadar getirisi olan bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Bu yatırım aracının riski çok düşük, getirisi ise garantidir.

Şebeke elektriği doğalgaz, kömür gibi ithal girdilere bağlı olarak fiyatı “sürekli artan” bir gider kalemidir. Döviz kurlarındaki değişimlerin yanı sıra dünya enerji piyasasındaki değişiklikler, jeopolitik konumumuz gibi nedenlerle fiyat artışları meydana gelebilir.

Güneş enerjisi sistemine yatırım yaparak 25 yıl boyunca elektrikte meydana gelebilecek fiyat artışlarından daha az etkilenirsiniz.

Şebekeye bağlı güneş enerji sistemlerinde öncelikli olarak kendi ürettiğiniz enerjiyi tüketirsiniz yani tüketiminizin bir bölümünü şebeke yerine güneş panellerinden sağlamış olursunuz, eksik kalan enerji şebekeden tamamlanır.

Her ev ve iş yeri eşssizdir; evin ve panellerin konumu, enerji tüketim alışkanlıklarınız, eviniz veya iş yerinizdeki cihazların enerji verimliliği vb faktörler enerji ihtiyacınızın belirlenmesinde önemlidir. Dolayısı ile her evde aynı standart sistem aynı verimliliği sağlayamayabilir.

Ancak size maliyet açısından fikir vermesi için çeşitli kapasitelerde sistemler tasarladık.10 KW KAMPANYA sayfamızda bulabilirsiniz .

5mW ya kadar anahtar teslim Şebeke bağlantılı anahtar teslim güneş santrali kurulumları yapıyoruz.

Kimler faydalanabilir?

2 yıllık kira kontratı bulunan veya tapusu kendisine ait olan, yada site yönetimleri, müstakil konut, villa sahipleri, fabrikalar, tüm iş yerleri ,çatılarına cephelerine (tente,güneşlik,otopark,yağmurluk) güneş santrali kurulabilir.

Neden şebeke bağlantılı (on grid)?

Ongrid sistemlerde güneş enerjisinden ürettiğiniz enerjiyi Akülerde depo etmezsiniz. Anlık olarak şebekenize Satarsınız. Dağıtım şirketi kanun gereği aktif tarife üzerinden satın alır. Yıllık Akü Maliyeti yoktur.

10kW lik güneş enerji santralinin aylık Katkısı nedir?

Bunun hesaplanmasında çeşitli faktörler önemlidir.

Coğrafi bölge         Güney cephe      Kullanılacak panel türü, panel verimliliği            İşyeri/konut           Mühendislik

Üretim miktarı coğrafi şartlara göre farklılıklar gösterir

Bina/konut/işyerlerinin en verimli cephesi Güney cephesidir.

Güneş santrali kurulacak tesisin özellikleri, konumu, yön, eğim ve alanına göre panel türü ve kullanılacak diğer ürünlerde markalar belirlenmesi verimliliği arttıracaktır.

Güneş Enerji Santrali yatırımı yapan kişi 5-6 yıl sonra elektrik giderleri için herhangi bir bedel ödemiyor ve öz tüketiminin yanı sıra üretim fazlası elektriğini satarak para kazanıyor olacak . Ancak Güneş Enerji Santrali yapmayan kişinin elektrik giderleri devam ediyor olacak .

.

Güneş Enerji Sistemlerinin ticari ömrünün minimum 25 yıl olduğu düşünülürse, 6 yıl sistem kendisini amorti edecektir; geriye kalan 19 yıldada bedava elektrik üreterek; rakiplerinize göre rekabet pozisyonunuzu arttırmış olacaksınız.

Yine başka bir hesaplama şeklide 6 yılda USD bazında kendisini amorti eden bir tesis; yıllık bazda USD olarak %16 gelir getirmekte demektir (100/6= %16,66). Böyle bir getiri USD bazında mevduata %2-3 mertebelerinde getiri verildiğini düşünülürse; muhakkak yapılması gereken bir yatırımdır.

Başka bir deyişle elektrik faturasını %70 mertebesinde önümüzdeki 25 yıl düşürecektir. Kaldı ki bu sistemlerinin ömrünün 25 yıl olduğunu söylemekle birlikte; bu sistemlerin büyük bir ihtimalle 25 yıldan fazla hizmet vermeleri söz konusu olacaktır.

Sadece 20-25 yıl sonra o zamanki değişen teknolojiye göre yenilemenin rantabl olmayacağını konuşuyor olacağız. Her gün doğan ve batan güneş gibi bir enerji kaynağından çatılarımızda çatı enerji güneş sistemi olarak yararlanmamak kaynak israfından başka bir şey olmamaktadır.

Bu tipli finansal getirilerle; önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bütün çatılarımız da bu sistemlerin kurulacağını şimdiden söyleyebiliriz.

.

Ne kadar Sürede Kurulum Tamamlanır?

10kW lik Güneş Santralin kurulum Ankara bölgesi için yaklaşık dört gündür.. Resmi prosedürler ve kabul yaklaşık 3-4 ay sürmektedir.

.

..

.

.

.

OSB’LERDE SADECE CEPHE ÜSTÜ VE ÇATI GES’LER KURULABILECEK

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile GES dayalı üretim tesislerinin, öncelikle çatı ve cephede kurulması, statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması veya ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçmemesi şartıyla yerde kurulabilmesine izin verilmiştir. Tesisin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar vermektedir.

KURULABİLECEK TESİS AZAMİ KURULU GÜCÜ

10 Mayıs 2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1044 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Ek Madde 2 birinci fıkrasıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Lisanssız Yürütülebilecek Faaliyetler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde lisanssız üretim tesisi kurulu gücü azami 1 MW’ tan 5 MW’ a kadar çıkartılmıştır.

İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş./EPİAŞ tarafından satın alınması; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki (ç ve d bentleri hariç) üretim tesisleri için mümkün olabilmektedir.

Bu yönetmelikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde sadece cephe üstü ve çatı GES ve Res’leri kurulabilecek.

6 Nisan 2020 PERŞEMBE
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmî GazeteSayı : 31101
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler”
“c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri”
“(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.” 
.

ONGRİD SİSTEM YAKLAŞIK KAPASİTE SEÇİMİ

.

.

.

.

.

Uygulamalı projeler terzilik mesleğine benzer . Dikilecek elbiseye, kullanım şekline göre kumaş ve malzemeler kullanılır. Çatı ve Cephe Güneş Enerji Sistemlerinde Fiyatlandırmalar , öz tüketim , ön fizibiliteler ve metrajlar çerçevesinde Keşif başlangıçlı olmalıdır..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.


.
.
.

.

Güneş Enerji Santrallerinizi, dolu  gibi doğal afetlerin yanı sıra diğer maddi teminatlar ve Enerji Üretiminin Düşmesi gibi olası zararlarınıza karşı SİGORTA güvencesi altına alabilirsiniz.

.
Güneş Enerji Tesisine Sahip Olmanın 5 Avantajı

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ← ←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06
fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *