mantar ges

Isı izolasyonu, havalandırma, ısıtma, soğutma ve nem durumunu ayarlama tekniğine sahip, çatı ve cephesinde elektrik üretmeye elverişli güneş enerjili mantar işletmelerini anahtar teslim uyguluyoruz.

mantar ges , mantarhane , mantar evi, mantar işletmesi güneş enerji sistemleridir.

,

GÜNEŞ ENERJİLİ MANTARHANE YAPMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR ?

Çatısında ve cephesinde elektrik üretmek , kendi elektrik ihtiyaçlarınızı karşılamak ve fazlasını yerel şebeke satmak için Ruhsatlı Mantarhane işletmesine sahip olmalıyız.

Ruhsatlı Mantarhanemizin güneş panellerinin kendi yükü ile birlikde rüzgar ve kar yükünü ( ortalama 25 kg/m2) karşılayabilir statik yüklü bir alt yapıya sahip olması gereklidir.

Mantarhanemiz ruhsatlı ve statik alt yapıya sahip oldukdan sonra , elektrik dağıtım şirketinizle yaptığınız sözleşme gücünüz , dolayısı ile trafo gücünüz kadar güneş enerjili mantarhane kurabilirsiniz.

Ruhsat alınması işlemlerinden , statik alt yapıların yapılması, ısı, nem, havalandırma, ışıktan kaçınma gibi temel teknik gereksinimleri ile ve çatısında / cephesinde elektrik üretimi yapan anahtar teslim mantarhane güneş enerji santralleri uyguluyoruz.

5403 Sayılı Kanun – TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR UYGULAMA TALİMATI

Tarımsal amaçlı yapılar
MADDE 5- (1) Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendinde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar; toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile “Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler” tarımsal amaçlı yapı olarak kabul edilmektedir.
(2) Bu kapsamda; ipek böcekçiliği tesisleri, hara (at üretimi), evcil hayvanların ve bilimsel araştırmalarda kullanılan hayvanların üretim tesisleri, silo, lisanslı depo, bitkisel üretimden elde edilen ürünlerin depolandığı soğuk hava deposu (kasalama ve tasnif etme ünitesi dahil), solucan ve solucan gübresi üretim tesisleri, yeni bir ürün elde edilmeyen hububat kırma, tarımsal ürün yıkama ve bitkisel ürünleri kurutma tesisi (mısır, ayçiçeği, çeltik, meyve ve bunun gibi), mantar üretim tesisleri ile bir parsele sadece bir adet olmak şartıyla yüzölçümü 2 hektar ve üzerinde olan mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve marjinal tarım arazileri,
0,5 hektar olan dikili tarım arazileri ile 0,3 hektar olan örtü altı tarım arazilerinde; taban alanı müştemilat dahil 75 metrekare ve toplam inşaat alanı 150 metrekareyi geçmeyen bağ (çiftlik) evi, Bakanlıkça entegre nitelikte olmayan tarımsal yapı olarak kabul edilmiştir.

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Duyurular/TARIM%20ARAZ%C4%B0LER%C4%B0N%C4%B0N%20KORUNMASI%20KULLANILMASI%20VE%20PLANLANMASINA%20DA%C4%B0R%20UYGULAMA%20TAL%C4%B0MATI.pdf
,
,

güneş enerjili mantarhanelerimiz

günes-enerjili-mantarhane.mpeg
,
sera-gunes-paneli.jpg

Güneş enerjili mantarhanelerimizde daha önce güneş enerjili sera uygulamalarımızdaki tek yöne veya çift yönlere eğimli yeni uygulamalarda güneşe göre konumlu , statik alt yapıları kullanmaktayız.

İlave olarak , mantarhane çatı sızdırmazlığı, zemin beton ve kaplamaları, ısı yalıtımlı dış cephe kaplamaları, nemlendirme, havalandırma veya iklimlendirme sistemleri ile modern uygulamalar yapmaktayız.

,

sera-gunes-paneli.jpg
,

İş ve proje ortaklıklarımızda; ziraat ,makina, bitki koruma, sulama, genetik, teknoloji , enerji, elektrik, inşaat, çevre mühendisi ve işletme, finans , mimar dallarında paydaşlarımız mevcutdur.

Çözümlerimiz ;

 • Arazinize ait mantarhane işletmesi ön ruhsatlandırma şartlarının belirlenmesi,
 • Arazi özelliklerine ve bütçenize uygun büyüklük  kapasite ölçüsünü belirlenmesi,
 • Lokasyon konumuna ait güneşlenme verileri eşliğinde maksimum verimli ön tasarım,
 • Üretmeyi planladığınız mahsüllerle ilgili, tecrübeli mühendis çözüm ortaklarımızla mantarhanenin genel taslak projesinin yapılması,
 • Hibe, teşvik, kredi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Güneş enerjili mantarhanenize ait güneş enerjisi elektrik  ve tarımsal üretim maliyet, fayda, geri dönüşüm fizibilitelerinin ayrıntılı yapılması,
 • Ruhsatlandırma ile ilgili tüm resmi ve gayri resmi gereksinimlerin yerine getirilmesi ve ruhsat alınması ,
 • Mimari, statik, mekanik, elektrik gibi proje hizmetlerinin yapılması,
 • Arazi tesviye, düzeltme, hafriyat çalışmalarının yapılması,
 • Mantarhane metal alt yapı ankrajı için demir ve betonlu gerekli zemin hatılların yapılması,
 • Kare, kutu, boru, omega gibi projeye uygun kesit ve ölçülerdeki  galvanizli profil demirlerle güneş enerjili mantarhane alt yapısının hazırlanması ve montajı,
 • Tasarım ve projelerinize uygun, mantarhane metal alt yapısı ile montaj yerleri belirlenmiş, güneş paneli, inverter, panolar gibi güneş enerji sistem ürünlerinin montajı,
 • Resmi güneş enerji sistemi aşamalarının tamalanarak güneş enerjisi elektrik üretimi tesis sözleşmesinin imzalanması,
 • Güneş enerjisi servis ve bakım hizmetlerinin yapılması
 • Güneş enerjili mantarhane işletmenizin tel çit, beton dış duvar ve arazi aydınlatma, kamera, alarm ihtiyaçlarının karşılanması,

SİZ HALA ELEKTRİK FATURASI MI ÖDÜYORSUNUZ ? MANTARHANENİZDE DA MAHSUL , ÇATINIZDA ELEKTRİK ÜRETİN !

,

,
,
sera-gunes-paneli.jpg
,
,

GÜNEŞ ENERJİLİ MANTARHANELERİMİZ

1- ‘SMU’    SOLAR MANTARHANE U MODELİMİZ

sera-gunes-paneli.jpg

,

sera-gunes-paneli.jpg

,

sera-gunes-paneli.jpg

,

,

2- ‘SMM’    SOLAR MANTARHANE M MODELİMİZ

sera-gunes-paneli.jpg

,

sera-gunes-paneli.jpg

,

3- ‘SMV’    SOLAR MANTARHANE V MODELİMİZ

sera-gunes- paneli.jpeg

,

sera-gunes-paneli,jpeg

,

MANTARHANE GES MALİYETİ ve GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ NEDİR?

,

,

,

MANTAR ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Vergi levhası ;

2 – Belediye ruhsatı;

3 – Gıda üretim belgesi ;
Gıda üretimi için bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine ruhsatı aldıktan itibaren 1 ay içinde başvurup gıda üretim belgesi alınması zorunluluğu vardır.

4 – İSO – 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi , İSO – 22000:2008 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Marketler, restaurantlar, oteller, pizza üreticiler, vs.. gibi işletmelerde tercih edilmenizi sağlar.

5 – İTU Belgesi ( İyi tarım uygulamaları belgesi )
Ülkemizde şuanda sadece MİGROS marketlerinde istenilen bu belge de iso belgeleri gibi 1 yıllık bir süreç ile denetlenmiş ve takip edilmiş ve sertifikalı hammaddeler ile üretilmiş anlamına gelerek ürünümüzün değerini arttırmaktadır. İtu belgesi olan mantar üreticileri ürünlerini % 50 daha fazla kar oranı ile satabilmektedir.

6 – Organik Tarım Belgesi
Mantar üretiminde organik tarım belgesi alabilmek şuana kadar mümkün olamamıştır. Kullanılan hammaddelerinde kesinlikle organik – sertifikalı ve belgeli olması gerekmektedir.

,
sera-gunes-paneli.jpeg

Mantar Yetiştirme Yerlerinde Dikkat Edilecekler

1. Isı

Mantar miselinin kompostta yayılım devresinde 20-250C ısı olmalıdır. 250C ısının üzerinde miselin gelişimi yavaşlar. 300C’de misel ölür. Örtü toprağı örtüldükten sonra ısının düşürülmesi gerekir. Bu devrede ısı 15-180C arasında olmalıdır. 150C’nin altında baş bağlama ve gelişmesi yavaş ve verim az olmaktadır. 180C’nin üzerindeki ısıda ise mantar verim ve kalitesinde düşüklük görülmektedir. Isı; küçük işletmelerde soba ve diğer ısı kaynaklarıyla, orta ve büyük işletmelerde özel ısıtma sistemleriyle sağlanabilir. Küçük işletmelerde ısı kaybı için önlemler alınmalı, büyük işletmelerin yapısı ise ısı kaybını önleyecek nitelikte dış etkilere karşı yalıtılmış olmalıdır.

2. Nem

Mantar tüm devreler boyunca %70-90 arasında neme ihtiyaç duyar. Ekimden sonra, misel ön gelişme odasında (kuluçka odası) nem oranı fazla olmakta bu devreden sonra nem oranı azaltılmaktadır.

3. Işık

Mantar güneş ışığına ihtiyaç duymamaktadır. Eğer ışık alırsa şapkada lekeler oluşur ve kaliteyi bozar.

4. Havalandırma

Miselin gelişme devresinde havalandırma; sadece yükselen ısı ve nem oranını azaltmak için yapılır. Fakat örtü toprağı örtüldükten sonra baş bağlama ve hasat döneminde havalandırma çok önemlidir. Mantarın gelişme devresinde CO2 miktarının yükselmesi verimin hızla düşmesine neden olur. Gelişen mantarın mutlaka temiz havaya ihtiyacı vardır.

sera-elektrik-satıs.jpg

Mantar İşletmesi için Gerekli Tesisler ve Özellikleri

Genellikle üreticiler arazi üzerinde daha önceden var olan bina, ahır, kümes, ağıl, mağara, tünel mahzen, bodrum gibi yapılardan yararlanmak istemektedirler. Burada önemli olan mantarın istek duyduğu ortam ve koşulların sağlanması ise de hiç şüphesiz, en ideali modern bir tesiste üretimi gerçekleştirmektir.
Modern bir mantar işletmesinde bulunması gereken başlıca bölümler şunlardır:

 • Hangar ya da depo
 • Kompost hazırlama platformu
 • Pastörize odası
 • Misel ekim odası
 • Misel ön gelişme odası (Kuluçka odası)
 • Toprak sterilize odası
 • Yetiştirme odaları
 • Diğer yardımcı bölümler (paketleme odası, soğuk hava deposu, servis yolları, büro, yemekhane, soyunma odaları, duş, tuvalet servis yoları vb..

Mantar Üretim Devreleri

Kompost Hazırlama : 18-20 gün
Kompost Pastörizasyonu : 7-8 gün
Misel Ekimi : 1-2 gün
Misel Gelişim Dönemi : 15-18 gün
Örtü Toprağı ile Örtülü Dönem : 18-20 gün
Hasat : 35-40 gün
Odaların Boşaltılması : 1-2 gün
TOPLAM : 95-110 gün
güneş-tarlası.jpg

,

,

GES RESMİ BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı) *
 • Mülkiyet Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Tapu (asıl veya noter onaylı)
 • Kira Sözleşmesi ( asıl veya Noter onaylı)- Minimum 2 yıl süreli olmalı *
 • Kullanım Hakkını Gösteren Belge (Aslı ya da Noter Onaylı Versiyonu) *
 • Noter onaylı Karar Defteri (Karar defterinin olmaması durumunda noter onaylı izin belgesi) *
 • Abonelik Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Mevcut Abonelik var ise Tekil Kod *
 • İnşaat Ait Yapı Ruhsatı veya İnşaat Yapı Ruhsatı Yerine Geçen Bir Belge (Mevcut abonelik yok ise) *
 • İç Tesisat Proje Kapağının Onaylı Hali (Mevcut abonelik yok ise)
 • Yetki ile ilgili Belgeler
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler için) *
 • Yetki Belgesi – Vekaletname (asıl veya Noter Onaylı) *
 • İmza Sirküleri-İmza Beyannameleri (asıl veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyanname *

,

,

,

,

,

,

,

,

SİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ İÇİNÜCRETSİZ ÖN TASARIM / MALİYET / FAYDA / GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİ İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Keşif , Fizibilite, Sistem Tasarımı , Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.  (Keşif dahil hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06

fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

.

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

#mantar #sera #agriculture #ziraat sera güneş enerji, sera güneş paneli, güneş enerjili seralar, sera elektrik üretimi, mantar güneş enerji , mantar ges, mantarhane güneş paneli sera güneş enerji , sera güneş paneli , sera ve güneş enerjisi , tarla güneş paneli , arazi güneş paneli , arazi elektrik satış , güneş tarlası, güneş paneli tarlası, güneş enerji tarlası, tarla elektrik satış , sera elektrik satış , topraksız tarım , topraksız tarım güneş enerji , sera ruhsatı , büyük ova, bahçe güneş paneli, arazide elektrik satmak, sera öztüketim, sera elektrik faturası , sera kurulumu , sera hibe, sera ek gelir, topraksız güneş paneli, sera naylonu, cam sera, sera işçisi , sera havuzu , sera sulama , sera havalandırma , sera statiği, sera elektriği , sera ısıtma , sera sobası, sera kredisi, sera aydınlatma,