240 kW güneş paneli

240 kW güneş enerji sistemleri,

Asgari sınır 240 kW olmak kaydı ile teşvik getirildi. 24.02.2022

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-20.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-29.pdf

Ayrıntı tablosu

.

240 kW yatırım kurulumu için azami değerlerde 240 kW için 460 adet güneş panellerine , kurulum içinde ortalama 1380 m2 çatı veya cephe alanına ihtiyacımız olucakdır.

240 kW panel gücü olan güneş enerji santralimizin iç anadolu bölgemiz orta kuşak için öngörülen yıllık elektrik üretimi 323.250 kW ve güncel ticari elektrik aboneliği birim fiyatı ile de (4.450 tl) 1.438.462,5 tl – 75.700 usd yıllık tasarruf miktarı veya getirisi olucakdır.

.

240kw-ges.jpg
240kw-ges.jpg
,

240 kW güneş enerji santrali kurulumu teşvikli yatırım kurulum maliyetleri ortalama 175.000 usd civarıdır .

Yatırım maliyeti 175.000 usd yi orta kuşak ticari abonelik tasarruf miktarı 75.700 usd yıllık kazancımıza böldüğümüzde 2 yıl 3 ay gibi ortalama fiyatlarla amortismanımızı yani yatırımımızın bugünki fiyatlarla bize geri dönüş süresini görmüş oluruz.

Sizin lokasyon konumunuz , ışınım değerleriniz ve mevcut çatı/cephe alanınız , elektrik tarifeniz, trafo ve bağlantı anlaşma gücü kiriterleriniz eşliğinde size özel , kişileştirilmiş maliyet ,fayda, amortisman fizibilite ve teklifleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

,

RESMİ BAŞVURU ve UYGULAMA SÜREÇLERİ NASIL?

Şebekeye bağlı çatı üstü sistemler için yapılması gereken yasal işlemler; dağıtım şirketinden sistem büyüklüğü oluru alınması, teknik belgelerin verilmesi, proje onayı , kabul işlemlerinin yapılması için çok çeşitli belgelerin yine dağıtım şirketine iletilmesi, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması , tesis sözleşmesi imzalanması gibi süreçleri içerir.

.

RESMİ BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı) *    (indir)
 • Mülkiyet Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Tapu (asıl veya noter onaylı)
 • Kira Sözleşmesi ( asıl veya Noter onaylı)- Minimum 2 yıl süreli olmalı *
 • Kullanım Hakkını Gösteren Belge (Aslı ya da Noter Onaylı Versiyonu) *
 • Noter onaylı Karar Defteri (Karar defterinin olmaması durumunda noter onaylı izin belgesi) *
 • Abonelik Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Mevcut Abonelik var ise Tekil Kod *
 • İnşaat Ait Yapı Ruhsatı veya İnşaat Yapı Ruhsatı Yerine Geçen Bir Belge (Mevcut abonelik yok ise) *
 • İç Tesisat Proje Kapağının Onaylı Hali (Mevcut abonelik yok ise)
 • Yetki ile ilgili Belgeler
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler için) *
 • Yetki Belgesi – Vekaletname (asıl veya Noter Onaylı) *
 • İmza Sirküleri-İmza Beyannameleri (asıl veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyanname * (indir)
 • Dekont Başvuru Harcı
 • Tek Hat Şeması
 • Ges Teknik Değerlendirme Formu (cd/dvd)
 • Aplikasyon Krokisi (Ed50 6°)
,
,

📞WhatsApp BİZE MESAJ GÖNDER ←←

,

SİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ İÇİN, ÜCRETSİZ ÖN TASARIM / MALİYET / FAYDA / GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİ İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Keşif , Resmi Başvurular , Projeler, Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz. (Keşif dahil hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06
fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RESMİ BAŞVURU ve UYGULAMA SÜREÇLERİ NASIL?

Şebekeye bağlı çatı üstü sistemler için yapılması gereken yasal işlemler; dağıtım şirketinden sistem büyüklüğü oluru alınması, teknik belgelerin verilmesi, proje onayı , kabul işlemlerinin yapılması için çok çeşitli belgelerin yine dağıtım şirketine iletilmesi, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması , tesis sözleşmesi imzalanması gibi süreçleri içerir.

.

RESMİ BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı) *    (indir)
 • Mülkiyet Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Tapu (asıl veya noter onaylı)
 • Kira Sözleşmesi ( asıl veya Noter onaylı)- Minimum 2 yıl süreli olmalı *
 • Kullanım Hakkını Gösteren Belge (Aslı ya da Noter Onaylı Versiyonu) *
 • Noter onaylı Karar Defteri (Karar defterinin olmaması durumunda noter onaylı izin belgesi) *
 • Abonelik Durumu ile İlgili Belgeler *
 • Mevcut Abonelik var ise Tekil Kod *
 • İnşaat Ait Yapı Ruhsatı veya İnşaat Yapı Ruhsatı Yerine Geçen Bir Belge (Mevcut abonelik yok ise) *
 • İç Tesisat Proje Kapağının Onaylı Hali (Mevcut abonelik yok ise)
 • Yetki ile ilgili Belgeler
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler için) *
 • Yetki Belgesi – Vekaletname (asıl veya Noter Onaylı) *
 • İmza Sirküleri-İmza Beyannameleri (asıl veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyanname * (indir)
 • Dekont Başvuru Harcı
 • Tek Hat Şeması
 • Ges Teknik Değerlendirme Formu (cd/dvd)
 • Aplikasyon Krokisi (Ed50 6°)

.

,

lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği.pdf (11.08.2022 değişikler )

https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/2-12744/yeni-lisanssiz-elektrik-uretimi-yonetmeligi-%E2%80%A6

https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/2-12741/epdk-baskani-yilmazdan-onemli-aciklamalar%E2%80%A6

.

.

Güneş Enerji Üretimini Neler Etkiler ?

1- Gölgelenme

Güneş Enerji sisteminin kuracağımız lokasyonda bizden daha yüksek bir bina var ise veya mevcut çatımızda bacalar, asansör kuleleri, parafetlerin yaratacağı gölgelenmeler çatımızda yapıcağımız elektrik üretimini olumsuz yönde etkileyecekdir. Yüksek voltaj amaçlı seri bağlantılı 13,14, veya 23 adet güneş panelinin bir veya bir kaçının gölgede kalması ve düşük voltaj üretmesi dizide diğer güneş panellerinide aynı voltaja çekmesi sonucu verim kaybına uğrarayacakdır. Hulf cut güneş paneli teknolojisinde güneş panelinin tamamının verim kaybı yerine yarısının verim kaybı düşünülmüşdür.  Gölgelenmeden dolayı oluşabilecek verim kayıpları için optimezerlerin riskli güneş panellerinde kullanılması , dizinin tamamının verim kaybına ugramakdansa , gölge alan güneş panellerinde kalmasını sağlayacakdır.

2-Mevsimsel ve gün içi farklılıklar

Güneş ışınları bildiğimiz gibi ilkbahar , sonbahar, kış ve yaz aylarında farklı eğimlerle ülkemize ulaşıyor. Bu farklılıklarda aynı adetli güneş panelli çatımızda kış aylarında daha az elektrik üretirken yaz aylarında daha fazla elektrik üretmemizi neden olacakdır.

Gün içerisindeki güneşin eğim açısından dolayı sabah veya öğleden sonraki zamanlarda farklı , öğlen saatlerinde farklı elektrik üretmemize neden olucakdır.

3-Eğim ve Azimuth

http://fisinigunesetak.com/?page_id=10032

http://fisinigunesetak.com/?page_id=5118

http://fisinigunesetak.com/?p=10802

Dünya üzerinideki konumumuz , çatımızın eğimi ve çatımızın yönünüyle  alakalı verim farklılıkları ortaya çıkacakdır.

Arazi uygulamalarında eğim ve çatı uygulamalarındaki eğim birbirinden farklı olucakdır.

Mahyadan , çatı ucuna kadar olan yükseklik farkı çatı eğimimizi verecekdir. Genel itibariyle  eğimli çatılardaki  güneş enerji uygulamarı çatı eğimi üzerine uygulanır. Bunun nedenide eğim için yapılacak kontriksiyon maliyetlerinin , rüzgar ve  statik taşıyıcı yüküne göre hesaplanarak yapıldığındaki maliyetlerin yüksek olması  ve eğim dolayısı ile kaldırılan güneş panellerinin uzayan gölge boyları göz önüne alındığında ciddi çatı alanı kayıplarına neden olması gibi sebepleriyle  , elektrik üretimindeki verimin , eğimden kaynaklı verim kayıplarından finansal açıdan daha az olmasıdır.

Düz çatılarda ,panel üzerinde birikmeleri engellemek ve verim artırmak için belirli eğimli uygulamalar yapılmaktadır.

Güneş panellerinin eğimi yanı sıra güneye , doğuya , batıya veya kuzeye doğru bakış açısı azimutuda önemlidir ve bu veriler eişliğinde güneş panellerimizin elektrik üretim performansları değişecekdir.

4-Kullanılacak sistem ürünleri performansı

Lokasyonumuzun çatı veya cephesinde yapıcağımız genel itibari ile bir üretim işidir. Sonuç olarak kullanıcağımız metaryaller ve sistem tasarımı üreteceğimiz elektriğin miktarını ve fayda oranımızı doğrudan etkiliyor olucakdır. Ülkemiz piyasasında denenmiş kendini ispatlamış ürünlere ulaşabilirken sadece fiyat bazlı ürünlerde tabiki mevcuttur.Ancak günlük hayatımızın bir parçası olan internet aracılığı ile dilimizde veya ingilizce olarak aratacağımız bir kaç kelime ile ulaşabiliriz. örneğin ; 2021’de En İyi Performans Gösteren Güneş Panelleri veya ingilizce olarak ; Introducing the 2021 Top Performers gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

.

.

Çatımda Ne Kadar Elektrik Üretebilirim ?

1- Çatı yüzey alanı m2

Parefetler, bacalar , kablo tavaları, kedi yolları, ışıklıklar , mayha ve su yolları, bakım işletme için gibi alanlar düşündüğümüzde  güneş panelilerimizin kaplıcağı alanı %70-75 civarında , yani ortalamada mevcut çatımızda %25-30 kayıp hesaplayabiliriz.

2- Kullanılacak panel gücü ve kapladığı alan

Her kullanılacak panelin waat değerleri ve kaplıyacağı alanlar farklıdır. Bir  güneş paneli seçiminde m2 de üretilen elektrik üretimini dikkate alarak seçmemiz doğru olur.

Ortalama  güneş paneli imalat bantlarındaki 450 wh monokristal half cut için 2 m2 kapladığı alan olarak görebiliriz. 

Sonuç olarak 1000 m2 mevcutda bir çatımız olduğunu bacalar,kedi yolları,mayhalar gibi nedenlerden %30 alan kaybettiğimizi varsayarsak kalan 700 m2 için bu güneş panelleri için  700m2 / 2m2 = 350 adet 450 wh güneş paneli yerleştirebiliyoruz.

350 adet x 450 wh güneş panelleri ile = 157,5 kW güneş paneli gücü  elde etmiş oluyoruz.

Biz  lokasyona ait hangi güneş panellerinin seçilmesi gerektiği ile birlikde çatı roleve değerlerini alarak outocad de net güneş paneli yerleşimleri hesaplayarak uygulamalar yapıyoruz.

3- Kurulum yapılacak lokosyon ve ışınım değerleri

Güneş enerji sistemi kurulucak lokasyonun  konumu, hangi yöne baktığı , çatı eğimi, azimutu ışınım değerlerininde doğrudan etkilidir.

Çatı güneş paneli gücümüzü ışınım değerleri ile hesapladığımızda mevsimsel değişimlere göre ocak ayında, temmuz ayında ay ay ne kadar bir elektrik üreteceğimiz  ortaya çıkacakdır.

Çatı güneş paneli gücümüzü ışınım değerleri ile hesapladığımızda mevsimsel değişimlere göre ocak ayında, temmuz ayında ay ay ne kadar bir elektrik üreteceğimiz  ortaya çıkacakdır.

4- Trafo kurulu gücü , OG – AG ve Sözleşme gücü

Lisansız elektrik üretim yönetmelikde belirtilmiş sınırsal çervelerdir. Güneş enerji sistemimiz çatı ve cephe alanımız kadar kurabilirken , yönetmelik gereği ,  enerji dağıtım şirketi ile yaptığımız sözleşme gücü ve trafomuzun gücü ile sınırlıdır. Yani maksimum kurabileceğiniz güneş enerji kurulumuzun , sözleşme gücünüz 100 kwh saat ise bu kadar kurulabileceğinizdir. Ancak sözleşme gücü ve trafo gücünüz yeni proje ve maliyetlerle değiştirilebilir.

.

.

Güneş Panelleri Hakkında

Güneş paneli ve yapacağımızı güneş enerji sistemi kurmak istediğinizde akla gelen ilk sorular ne tür güneş panelleri kullanmalıyım, güneş panellerin elektrik üretimleri aynımıdır, garanti süreleri nelerdir, teknik parametreler nelerdir?

1 – Yerli güneş panelimi İthal güneş panelimi kullanmalıyım?

İthal güneş panellerinde yurt içi üretilen panellerin haricinde ilave bir kdv oluşuyor. Normal kdv oranından daha yüksek bir miktara gelmektedir. Ancak Türkiye içerisinde kdv ödeyen müşteri iseniz, bu kdv ödediğinizi buradaki diğer kdvden mahsuplaştırarak bu panelleri ithal etme imkânına sahip olabiliyorsunuz.

Türkiye’de yapılan güneş panellerinin üretiminin %95 oranında yerli panellerden yapılıyor.

Yerli paneller iyimi kötümü diye düşünebilirsiniz, Türkiye de panel üretimi uzun yıllardır devam etmektedir ve birçok üretim hattı, makineleri, fabrikaları yurtdışı destekleri, yurt dışı ortaklıkları ile kurulmaktadır. Dolayısıyla dünyadaki teknolojiden çok uzak bir noktada değiliz.

Türkiye içerisinde üretilen ve özellikle belli yabancı ortaklıklar çerçevesinde, lisans altında kurulmuş olan fabrikalardan panel tedariki yapılması son derece mantıklıdır. Buradaki fiyatlarda ilave vergiler çıkmayacağından dolayı piyasadaki fiyatlara yakın olacaktır.

Dolayısıyla kalitesinden emin olduğunuz bir yerli güneş panellerini sizde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu konuda danışmanlık da veriyor olacağız.

Ayrıca güneş panellerinin elektrik üretimi ile ilgili dünya test federasyonlarının yıllık test ölçüm raporlarına internetten ulaşmanızda mümkün olacaktır.

2- Garanti Süreleri

 Kullandığımız güneş panellerinden ne kadar fayda sağlayabiliriz?

Anlaşılmayan nokta şu ki; Garanti süreleri ikiye bölünüyor,

1_Ürün Garantisi; yani fabrikasyon garantisi, bu garanti 10 veya 12 yıl içerisinde olabilir, yani bu 12 yıl içerisinde bu paneller bozulmayacak yada bozulursa garanti kapsamında değiştirme imkanınız var .

Yani araba gibi düşünürsek; arabayı satın aldığımızda 2 yıl garantisi oluyor, ama aldığımız arabanın düzenli bakımını servisine dikkat ettiğimiz sürece bu arabanın 20 yıl boyunca kullanımda olduğunu görüyoruz, aynı mantıkla güneş panellerinde 10-12 yıl garantisinin üzerinde çok uzun yıllar kullanılabilecektir.

2-Performans garantisi daha fazla ön plana çıkarılan konu ise performans garantisidir. Performans garantisi panellerde standart olarak 25 yıl olarak veriliyor. 25 yıl performans garantisi şöyledir;

Bu paneller çalıştığı sürece, 25 yıl boyunca belirli bir lineer oranda verim kaybı yaşayacaktır fakat bu yaşayacağı verim kaybının minimum değerlerini belirliyorlar. 25. Yılında yaklaşık %82-83 performansa düşecektir. Yani siz 1000 kW bir panel aldığınızda 25. yılsonunda 820 veya 830 kW panellere güçleri düşecektir. 10.yılda yaklaşık olarak %90 civarında performans garantisi veriliyor. Yani güneş panellerimiz kullandıkça belli bir miktarda verim kaybı olacak, örnek olarak arabanın çekiş gücünde veya beygirindeki azalmalar gibi düşünebiliriz.

Güneş panellerinin performans garantileri genelde birbirine çok yakın olacaktır. Bir datasahatine yani teknik verilerin olduğu belgelere baktığınızda, karşılaştırılması gereken konulardan bir tanesi panelin performans garantisi hepsinde standart 25 yıl iken, ama 10. yılda 25.yılında performans verileri yüzde kaça düşüyor hesabına bakmak bizim için avantajlı olacaktır. Bu aslında güneş panellerinin üretim kalitesi veya paneller üzerinde kullanılan hücrelerinin kalitesi ile alakalı bir konudur.

.

3-Teknik Parametreler

Monokristal ve polikristal güneş panellerini sıklıkla duymaktayız. Monokristal güneş panelleri polykristal güneş panellerine göre daha yeni ve son teknolojiye sahiptir. Daha homojen yani bu herhangi bir güneş paneli hücresi üzerinde aynı alanda daha verimli elektriğin üretilmesini sağlayan teknolojidir.

Polykristalin teknoloji se; bundan bir önceki teknoloji olarak daha farklı ve daha düşük kalitede endüstriyel teknoloji olarak düşünebilir. Dolayısıyla monokristal hücreli güneş panelleri 2-3 yıl içerisinde daha ön plana çıkan bir teknoloji olarak bizde yıl bazında performansın ön plana çıktığı, sıcaklık verim kayıplarının da göz önünde bulundurarak ongrid uygulamalarda monokristal güneş panellerini müşterilerimize önermekteyiz.

Bakmamız gereken şey  güneş panellerin verimliliği, bu verimi kalite olarak düşünmemek gerekir, düşük verimli bir güneş panelde daha kaliteli olabilir,  bu verimlik şu ; yüzey alanına hücreleri yerleştirdiğimizde aynı metrekarede hangisi daha fazla elektrik üretebiliyorsa , bu panel diğer panele göre daha verimli olarak adlandırılır.

Örneğin: 60 hücreli 1,67 m2  yüzey alanımızda 330 w elektrik üreten bir güneş panelimiz olsun elimizde , başka bir güneş panelide 72 hücreli , 2 m2 yüzey alanında 400 w üretiyor olucak, bu aslında birisi 330 wh diğerinin 400 wh üretiyor olması verimlilik açısından birbirinin muadili olduğu anlamına geliyor.   400 ün 330 dan daha büyük olmasına rağmen 400 ün daha fazla yüzey alanında bu waatı ürettiğinden ikisinde de verim  yaklaşık olarak %20 oluyor.

Bu %20 nasıl hesaplanıyor; standtart test ortamında yapılan test ölçümlerinde her 1 m2 ye ,yaklaşık olarak 1000 w güneşden ışınım geliyor, bu 1000 w ı  1 m2 de elde etmeye göre , oran orantı yapılarak , mesela 400 wh güneş panelini 2 m2 dedik ,  bu panelimizin 1 m2 sinde 200 wh elektrik üretiyoruz. Yani  m2 de 1000w  olan bir panelle karşılaştırdığımızda bu panelin %20 sinden faydalanmış oluyoruz.Güneşden dünyaya gelen enerjinin alan üzerinde %20 sini elektriğe çevirebiliyorum.

Aynısın 330 wh güneş panelinde de yaptığımızda yani 330 wh ımızı 1,67 böldüğümüzde %20 sini elde etmiş oluyoruz.

Şuan sıklıkla gördüğümüz 500 , 600 wh güneş panellerinide bekleyelim mi , 500-600 wh güneş panelleri daha fazla elektrik üretir diye düşünmenin cevabı hayırdır. Bu paneller hücre boyutlarını büyüterek yani 2 m2 olan paneller 3 m2 ye çıkıyor, yine 72 hücre konulacak ama hücre boyutları büyütülüyor yani 1,67 boyutundaki hücre boyutu 3 m veya daha büyük olucaktır.

Tabi teknoloji her sene içerisinde gelişiyor daha verimli bir üretim teknolojinse sahip olucak , burdada %20 yer verimliliğine sahipken panel belki önümüzdeki yıllarda %21 yer verimliliği alabiliyor olucağız.

Buğun çatımızda 1000 kWlık güneş enerji sistemimizde 400 w güneş panellerini kullandığımızda yer verimimiz  %20  den %21 e çıktığında  alan verimliliği olarak baktığımızda bi 1010 kWya çıkmış olması  çok bir şey ifade etmiyor dolasıyla 600 w veya 1000 w panellerin geliyor olması aklımızı karışmamalı, burada vereceğiniz karar aldığınız güneş paneli kalitelimi, garantileri yerindemi, doğru bir firma ile mi kurulum yapacaksınız bu tür konulara daha fazla konsantre olmalısınız.

.

.

.

Eviriciler (İnverterler) Hakkında

1- DC – AC Dönüşümü

Eviricilerin temel fonksiyonu çatımızda güneş panellerinde oluşan DC (Doğrusal Akımı) şebekede kullanılan AC (Alternatif akıma ) dönüştürmek , Bizim çatımıza yerleştirdiğimiz paneller DC akım üzerinde elektrik üretiyor.Bu doğrusal akımda ürettiğimiz elektriği DC kablalarla  eviricilere (inverterlere) taşıyoruz.

İnverterlerda ise bu doğrusal akımdan elde ettiğimiz enerjiyi alternatif akıma dönüştürme teknolojisi gerçekleşiyor. Tabi sadece bu teknolojinin dönüşümü olarak bakmamak lazım , bunun yanında bir yazılım bir algoritma var ,yani

2- Maksimum Power Point Tracer (Maksimum güç noktasını takip eden algoritma)

Çatımızda  herhangi bir an , herhangi bir panele baktığımızda hepsi aynı voltaja sahip olmuyor, bunların hepsini benzer bir şekilde DC den AC ye dönüştürebilmek için firmalar kendi geliştirmiş oldukları algoritmaları kullanıyorlar.Bu algoritmaların çalışabilmesi içinde bu invertörlerin içinde  harici ekipmanlarının olması gerekiyor.

Güneş panellerinin farklı hava durumlarında , farklı basınçta, farklı ortam koşullarında  değişik enerjiler ürettiğinden dolayı , belli guruplar halinde bu algoritma çerçevesinde DC den AC ye maksimum güç alabilecek şekilde dönüşüm sağlanıyor.

Temel fonksiyonu DC den AC den dönüştürmek ve bunu yaparken MPPT denen ekstra bir algoritma kullanıyor evet, fakat bunları yapan tek bir tek invertör mü var derseniz hayır.

3-Tipler :

a)Klasik tip : String invertör olarakda adlandırılır, bu invertörlerde  arazide kullanılan , merkezi ve daha küçük parçalı invertörler olarak ikye ayrılmakda , Arazide genelde merkezi inverterler tercih edilir, yani bir çok paneli tek bir inverter üzerinden yönetmek yöntemi tercih ediliyor. Ancak çatı uygulamalarında , yön , açılar , ortamlar birbirinden farklı olabildiği için klasik tip merkezi inverter yerine daha küçük çapda , özel , içinde birden fazla maksimum güç noktası takibi yapabilien modüllerin olduğu inverterler tercih edilmelidir.

Burda dikkat edilmesi nokta özellikle klasik invertör tercih edilirken , seçtiğiniz inverter içinde kaç tane mppt olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor, bu mpptlerin  sayısının fazlalığı , sizin çatınızı o kadar fazla gurup halinde yönetmesine imkan  veriyor inverterin , ne kadar fazla  gurup halinde yönetebilirsede , o kadar fazla guruba böldüğünde , her bir noktadaki farklı maksimum noktaları takip edebilme yetkisinden dolayı toplam elektrik üretiminiz fazla oluyor.

b)Optimizerli inverter  klasik inverterde olan mpptlerin yani DC den AC ye dönüşüm modülleri tek bir parça içerisinde idi fakat optimezerli inverterlerde inverteri ikiye bölüyorlar, bu mppt olarak adlandırabileceğimiz modülleri çatınıza yukarıya yani panellerin arkasına gönderiyorlar her iki panelin arkasına bir tane optimizasyon modülünden yerleştiriliyor, peki ne oluyor, klasik inverterlerde 20- 22 ye kadar  panelleri bölünebilirken , şimdi 2 taneye kadar bölme imkanınız oluşuyor, maksimum gücünü alabilmek açısından, yine DC den AC dönüşüm şekli aynı şekildedir.Maliyetleri daha fazla ekipman kullanıldığı için daha fazla olmaktadır.

c) Mikroinverter  çatıda yapılan kurulumlarda pek revaçda değildir. Güneş panellerinin arkasına takılarak DC nin AC ye çevrildiği inverterlerdir.

4 )Garanti Süreleri; Genelde bütün klasik inverterlerin standart garantileri 5 senedir. Bu garanti sürelerini ücreti karşılığı 5 seneden 10 seneye bazı firmalarda da  10 yılın üzerine çıkarmak mümkündür.

5)Ark koruma – Gerilim Kapama – Gölgelenme

İnverterler bu özellikleri ile daha fazla elektrik üretimi, güvenlik ve sürdürebilirlik adına imkânlar sağlamaktadır.

,

,

,

Güneşten nasıl elektrik üretilir

genel olarak sistemi tanıtılalım;

 Şimdi sizin çatınız bireysel  bir çatı olabilir,  bir ortak kullanımlı veya endüstriyel çatınız olabilir.

Güneş enerji sistemimizin birkaç tane genel birleşenimiz var , bunların en önemlisi güneş penelleri ve  güneş panellerinin üzerine oturduğu konstrüksiyon , eviricimiz(inverter), eviricinin şebeke ile bağlantısını sağlayan panomuz, ve bütün bu enerjinin iletimini sağlayan  DC ve AC kablolarımızdır.

Temel olarak güneşten gelen ışınımlar, bizim sizin çatınıza yerleştirdiğimiz güneş paneli üzerinde doğrusul akım DC enerji olarak toplanırlar,  dc enerji olarak sizin çatınızdan  kablolar aracılığı ile eviriciye doğru ilerler.

Seri olarak bağladığımız paneller 1000V  kadar mı  çıkacak 1500 V a kadar mı çıkıyor. Seçtiğiniz kablolar bu voltajı göre uyumlu kablolar olmalıdır. Bu uygun kabloları nereden temin etmelisiniz gibi yeni sorular içerir.

Çatımız da güneş panellerine üretilen bu DC akım ,DC kabloların yardımıyla eviriciye ulaşır.

Fakat biz ev ve tesislerimizde bu DC akımı kullanmıyoruz.

Dolayısıyla bizim güneş panellerinde ürettiğimiz DC enerji eviriciler ile AC enerjiye dönüştürülmesi gerekir.

Alternatif akıma (AC) çevrilen, güneş panellerinden elde ettiğimiz Doğrusal akım (DC) Alçak Gerilim (AG) panosunda şebeke ile lokasyonumuzda tükettiğimiz enerji arasında bir düzenleyici olarak düşünebiliriz.

Anlık olarak evimizde veya tesisimizde  ürettiğimizden daha az enerji tüketiyor isek , fazla ürettiğimiz elektrik anlık olarak şebekeye gönderilir.

Mevcuttaki elektrik sayacımız çift yönlü sayayaca çevrilerek , şebekeye verdiğimiz ve şebekeden çektiğimiz elektriğin kaydı tutulmuş olur.

Şebekeye gönderdiğimiz elektrik ile satışta bulunmuş oluyoruz.

Diyelimki evimizde veya çatımızda ürettiğimiz elektrik anlık olarak tüketiliyor ise, tekrardan çatıdan gelen ve inverter aracılığıya kullanılabilir hale gelen enerji tüketim noktalarımızda kullanılır. Daha önceki güneş enerji sistemimiz olmadan önceki tükettiğimiz enerji , şebekeden çektiğimiz enerji, ürettiğimiz enerji kadar azalacakdır ve bu bize anında maddi kaynak olarak geri dönüş sağlıyacakdır.

Yani diğer yatırımlara göre güneş enerji sistemimiz kurulduğu anda anında faydaya dönüşmektedir. Elektrik faturanız yaptığınız yatırım oranında düşüş gösterecekdir.

Anında finansal olarak dönüş gösteren bir diğer konuda ürettiğimiz enerjinin tükettiğimiz enerjiden daha fazla olması halinde yerel şebekeye satışı ile gerçekleşecektir.

s

a

v

i

n

g

Güneş Enerji Santrali Projelerinde Sıkça Sorulan Sorular

1- Başvuru süreci itibariyle ges kurulumu ne kadar zamanda biter?

 Yukarıdaki başvuru süreci tablomuzda ayrıntılı anlattığımız gibi ilk önce bu işin bir ruhsat projesi var bu ruhsat projesi yaklaşık olarak 3 aylık süreyi alabiliyor ama bazı durumlarda bu dört aya kadar uzayabilir. Yalnız biz bu dört ayın sonunda ruhsat projemizi aldıktan sonra yani Ankara’da TEDAŞ‘dan sizin projenizi onayladıktan sonra sizlerle yapılmış olan anlaşma çerçevesinde daha önce siparişler verilmişse paneller veya eviriciler ve hatta diğer ekipmanlar hemen kurulum işlemine başlıya biliyoruz.

Kurulum süresi projenin büyüklüğüne göre ortalama bir proje için hangi dönemde çalışıldığı ile alakalı, çatıda çalıştığımızdan dolayı kar ve şiddetli rüzgar veyahut da yağmur olduğu zamanlarda çalışma İmkânımız belli miktarda uzayabilir yaz aylarında daha hızlı bir çalışma süreleri olarak tamamlanmaktadır.

2- Ücretlendirmelerinizi nasıl yapıyorsunuz? Sizden A’dan Z’ye destek alabilir miyiz?

Ges projeleri aslında bir terzi işi,  yani sizni sahada gelip santral yapılacak lokasyonun çatısını inceledikten sonra sizlerle beraber hangi ekipmanları kullanmamız gerektiği kararı alındıktan sonra aslında bir maliyet çıkıyor.

Dolayısıyla bu bir tercih; seçeceğiniz kumaşa ve ya da diğer etkenlere bağlı olarak kurulum maliyetleri değişebiliyor. Bizim yapacağımız güneş enerji santralinizde sizin için tasarlanan bir sistem ve sizin seçimleriniz rol oynuyor olacaktır.

Burada sizden destek alabilir miyim?

Bu sadece danışmanlıkta olabilir.  Bir ges projesini çıkartmak istiyor olabilirsiniz veya projeyi beraber yapmak istiyor olabilirsiniz. Gibi birçok konuda A’dan Z’ye anında her noktada bizden hizmet desteği alabilirsiniz.

Yalnız burada sizin de karar vermeniz gereken şey; ben gerçekten bu yatırımı yapmak istiyor muyum?

 Yapmak istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz gibi 4-5 aylık bir süreçde sizin artık adım atıyor olmanız gereklidir.

3. Birden fazla lokasyonda bulunan tesisler için başvuru farklı mıdır?

Güneş enerji santralleri  elektrik aboneliği bazında değerlendirilir.

Tesisinizde  birden fazla çatımız olabilir ama önemli olan tesisin bulunduğu noktada kaç adet aboneliğiniz  var? Elektrik aboneliği için her birine yeni bir ruhsat projesi yapılması gerekir.

Sadece belli bir lokasyonda olmayabilir sizin Türkiye’nin farklı illerinde farklı tesislerinizde olabilir, dolayısıyla her tesis,  aslında tesisin altında olan her abonelik için ayrı bir başvuru süreci işletilmesi gerekiyor ama projenin genelinde etkileyen bir durum değildir. Yani ben kullanacağım ekipman listemi belirledim İzmir de  Ankara’da Çayyolun’da Erzincan’da yada Muğla’da da hepsinde aynı güneş enerji santralini istiyorum diyebilirsiniz.

Ruhsat  projesi açısından bunun etkilendiği nokta ise; bizim bu başvuruyu hangi dağıtım şirketi üzerinden başlatacağımızdır, tabi kurulum aşamasına geldiğimizde ekiplerimizin  farklı illerdeki kurulumlarınızı sıra ile veya paralel olarak  tamamlıyor olacaktır.

4- Çatı alanım ortak ve küçük ne yapabilirim?

Ongrid güneş enerji sistemleri m2 de 15 kg yükü taşıyabilecek, statik rapor verilebilen mülkiyetimize ait her çatı ve cephe alanına kurulabilir.

Ortak kullanım alanlarımızdaki kurulumlar için noter onaylı bina karar defteri izin sayfası veya diğer ortakların muafiyetini içeren noter belgesi yeterli olacaktır.

Küçük ve uygun olmayan alanlarımız için otopark , ön tente üstü, yağmurluk/gölgelik gibi sundurma alanları taşıyıcı (statik) raporların alınabildiği tüm mevcut ve yeni yerlerde yapılabilir.

5- Diğer İşyerimde de Elektrik Faturası Ödemek İstemiyorum

Güneş enerji sistemleri ile üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olması şartıyla aynı kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.

9/5/2021 Tarih  31479 Sayılı LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 23 – (1)

6- Komşularımızla Ortak Güneş Enerji Sistemi Kurdurmak İstiyoruz, bu mümkün mü ?

İşhanı, alışveriş merkezi ve sanayi sitesi gibi yerlerde, ayrı ayrı elektrik abonelikleri olan kişiler tarafından yapılacak tüketim birleştirme başvuruları sonrası , her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözmek koşulu ile güneş enerji sistemleri kurdurabilirler.

MADDE 29 – (Değişik:RG-9/5/2021-31479) 9/5/2021 Tarih  31479 Sayılı LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

(1) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişiye ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir.

.

.

7- İşyerimin Mülkiyeti Bana Ait Değil Malesef !

Asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair teşvik edici belgeleri olan tüm kiracılar güneş enerji sistemleri kurdurabilir.
(Başvuru tarihinden itibaren geçerli asgari iki yıl süreli)

İşyerimin İhtiyacı İçin Arazime Güneş Enerji Sistemi Yaptırmak İstiyorum

Osb alanları içerisinde yer alan çatı ve cephe alanlarının yeterli gelmediği aynı zamanda arazisi mevcut işyerleri, arazisinin %25 kadar alana güneş enerji sistemi kurdurabiliyor. Aynı zamanda Lisanssiz Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde hastane ve konaklama tesisleri için bir veya birden fazla aynı tüzel kişi üzerine kayıtlı ve aynı dağıtım şirketleri sınırlar içinde tüketim tesislerini birleştirip toplam sözleşme gücü kadar aynı dağıtım şirketleri sınırları içinde başka bir nokta da üretim tesisi kurma hakkı verilmektedir.

8- Güneş paneli ve eviriciler garanti süresi uzatılmalımıdır?

Paneller için fabrika çıkış garanti süreleri garanti süreleri 10 veya12 yıl oluyor. Burada ilave gibi garanti süresi satın almak mümkün değil. Normalde panellerde lineer yani doğrusal olarak 25 yıllık üretim garantisi var ve bu son derece yeterlidir.

İnverterlerde yani eviricilerde seçmiş olduğunuz inverter tipine göre klasik inverterlerde 5 yıl , optimizerli inverterlerde  standart 12 yıl garanti sunuluyor. Siz bu garanti süreleri uzatabilirsiniz.Yani  evlerimize aldığımız beyaz eşyalar gibi standart beyaz eşyalarda 2 yıl garanti alıyorsunuz ama bunu 10 yıla çıkartmanız mümkün. Garanti süreleri çerçevesinde firma kendine güveniyor ki bunu o kadar uzatma imkânı tanıyabiliyor. Artık biraz kişisel tercih oluyor . Yani 10 yıl içerisinde benim kafam ağrımasın diyorsunuz garanti klasik inverterde 5 yıldan 10 yıla isterseniz uzatabilirsiniz.

Optimizerli  inverterlerde zaten şu anda 12 yıl garanti var yani bütün bu yatırım süresi boyunca, inverter tarafından kafam rahat olsun diyorsanız o zaman 12 yıldan 20 yıla uzatabilirsiniz.

9- Arıza durumunda veya bir sorun olduğunda kiminle görüşmeliyiz?

Kurulumda yani sizin bu yatırım sırasında eşlik eden bizim gibi biri EPC firmasının vereceği ilk yıl veya iki yılda bakım işletme antlaşması çerçevesinde dolayısıyla bizleri arayacaksınız. Biz sizin adınıza burada ekipmanların üzerinde bulunan garanti süreleri çerçevesinde bu işi sizin adınıza yürütüyor olacağız. Tabi bu işletme bakım sözleşmesi bittikten sonra siz artık başka bir firmayla veya bizim gibi bir firmayla devam edebilirsiniz.  

Örnek olarak bir bayiden araba satın aldığınız da, 2 yıl garantiniz var, bu arabanın garantiden çıkmasın diye iki yıl boyunca servise gidiyorsunuz ama iki yıldan sonra isterseniz sanayide başka bir yerde arabanızın bakımlarını yaptırabilirsiniz, hatta kendiniz yetenekli iseniz kendi araba bakımınızı kendinizde yapıyor olabilirsiniz.

Tüm ekipmanların hepsi panelden , kablosuna, konstrüksiyondan eviriciye kadar aslında sizin ekipmanlarınız ve nihayetinde bunların garantileri sizin garantileriniz.

Dolayısıyla siz yıldan yıla isterseniz burada işletme bakımı başka bir firmaya verirsiniz ve o firma bir arıza veya sıkıntı olduğunda aranacak firma olur ve isterseniz bu sorumluluğu kendiniz alırsınız direkt tedarikçi ekipman firmalarla  irtibata siz geçersiniz ve sorunlarınızı halletmiş olursunuz.

10 yıl sonra mevzuatla alakalı ne gibi değişiklikler olabilir

Bugünkü mevzuat çerçevesinde sizin çatınızda böyle bir yatırım yapmaya izniniz var ve bu izin kazanılmış hakkınız.

Siz bu yatırımı yaptıktan sonra 10-20 sene boyunca ürettiğiniz elektrikten yüzde yüz fayda sağlama imkânını sahip olucaksınız. 10 yıldan sonra olabilecek değişiklik ise ; genelde ihtiyacından fazla kurulum yapan firmaları bir miktar etkileyebilir.

Siz ihtiyacınızdan fazla bir kuruluma sahipsiniz ve aslında şebekeye geri satış yapıyorsunuz şuan ilk 10 yıl içerisinde bu geri satışlarda  bu dağıtım hattı kullanım ücretlerinde bazı noktalarında yüzde elli yada yüz yüze kadar bir indirim var.On yıldan sonra bu ilave ek indirimlerden faydalanamıyor olabilirsiniz ama mevzuatı hali hazırda tanımlanmış değildir.Marjinal bir etki yaratıyor olacaktır yani yatırım kararını etkileyecek bir nokta değildir.

11-Kurulum öncesi tahminlenen ges üretimi ne kadar sapabilir?

 1994’ten beri Avrupa bölgesinde ve dünya genelinde güneşten gelen ışınım verileri ciddi manada bir veri olarak bulunmaktadır.  Bizlerde dünya bankasının veya diğer bankaların onayladığı yatırım projelerinde

Sizin çatınızda ne kadar elektrik üreteceğini öngörüyoruz.Bu öngörüler ülkemizde 2010 yılında hız kazanmaya başlayan ve her geçen yıl katlanarak artan özellikle arazi tipi güneş enerji santrellerinin konuma, eğime, mevsime, gün içine göre verdiği kanıtlanmış ürünlerlerle performans verilerden sizin lokasyonunuza göre yapılan öngörülerdir.

Bu öngörülerimiz yüzde beş oranında eksi ve artı yönlü değişkenlikler gösterebilecektir. Yani sadece negatif yönde değil, pozitif yönde de değişikliklerin olması muhtemeldir. Neden bu sapmalar aslında 3- 5 mertebesinde kalıyor? Çünkü güneş atmosferik bir olay değil yani ışınım bize güneşten geliyor. Dolayısıyla atmosfer, dünyada oluşan olaylarından etkilenmediği için çok kararlı bir projeksiyon yapılabiliyor. Rüzgâr yatırımı olsaydı veya Hidroelektrik santral yatırımları olsaydı olay çok farklı olabilirdi. Yıldan yıla orada yüzde yirmi ile yüzde kırk arasında sapmalar yaşanıyor olabilirdi. Çünkü küresel ısınma olabilir, rüzgâr akımlarının değişmesi veya zamanlarının kayması olabilir gibi birçok mevsimsel etkenden etkileniyor alabilirdi ama güneşin böyle bir durumu yoktur.

12- Şebekeye satılan elektrik karşılığı gelir tahsilâtı nasıl yapılır?

Sizin santralinize bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketinin fiziksel sınırları içerisinde ve buradaki dağıtım şirketi ve ayrıca bölgede bulunan görevli tedarik şirketi üzerinden siz bu tahsilâtı yapıyorsunuz. Dağıtım şirketleri nekadar fiziksel olarak elektrik sattığınızın hesabını tutuyor görevli tedarik şirketleri de sizin keseceğiz faturayı veya  gider pusulası çerçevesinde ödemelerinizi yapıyor. Konutlar için 10 kW ve 25 kW ve projeler olduğunda gider pusulasıyla bu işi yapabiliyorken 25 kW konut projelerinin üzerindeki kurulumlarda bir şirketin olması gerekiyor bir fatura kesilmesi gerekiyor.

13- Panellerin bakım ve temizliği ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?  

Burada güneş enerji santralinizin bulunduğu lokasyon çok önemli. Eğer bulunduğunuz lokasyonda belli bir tozlanma veya dış etkenler varsa tabiki burada kirlenmeyi takip ederek ona göre bir temizlik yapılması gerekiyor. Bunu tespit edip ben ne zaman temizlik yapmalıyım sorusuna ise; eğer optimizerli panelleriniz var ise o gördüğünüz sadece iki tane o paneli temizleyerek ve o paneller ve etrafındaki panellerin günden güne ne kadar bu silme olayı sonucunda bir üretim artışı ne kadar diye baktığımızda finansal kazanç getirini ve matematiksel olarak hesapladığımız da bütün çatının temizlenmesi gerektiğine ulaşırız.

.

14- Güneş Enerji Santralinizin bakımları nedir?

Senede iki kere veya bir kere veya üç kere akım gerilimlerinin ölçülmesi yani kabloları kontrol edilmesi inverterlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için sanayi tesisi tarafta trafo bakımlarının nasıl taş öre etmişseniz, burada işletme bakım çerçevesinde kime vermişseniz gelip yapıyor olacaklardır.

15- Aylık mahsuplaşma kapsamında üretim ve tüketimi hesabı nasıl yapıyor?

 2019 yılında Mayıs ayında bir mevzuat çıktı,  lisanssız elektrik üretim yönetmeliği adı altında, aslında daha önce devam eden bir mevzuatın güncellemesi güncel mevzuat çerçevesindedir. Artık siz güneşten ay boyunca ne kadar elektrik üretirseniz bunu anlık olarak değil bütün ay boyunca tüketme imkânı sağlıyor.Bu şu demek;  Siz gündüzleri elektrik üretiyorsunuz,  üretiyorsunuz, üretiyorsunuz ama tüketimi 24 saat boyunca yapıyorsunuz.

Devlet gündüz ürettiğiniz elektriği bütün ay boyunca gece gündüz ayrımı olmadan tüketmenizi sağlamaktadır.

Bu çerçevede sizin bütün ürettiğiniz elektriği anında yerinde tüketmiş olduğunuzdan dolayı hem enerji bedeli hem de dağıtım bedelinden tasarruf etmiş olursunuz, Buda yatırımınızın daha hızlı geri dönüşünü sağlar.

16- GÜNEŞ ENERJİSİNDEN BAŞKACA NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Güneş enerji sisteminizde ürettim fazlası enerjinizle ısı pompalı bir ısıtma sisteminizi çalıştırabilir, havuzunuzu ısıtabilir, su pompalarınızı çalıştırabilir, soğutma sistemlerinize enerji verebilir ve elektrikli aracınızın şarjını yapmak gibi birçok enerji yönetimi içeren opsiyonel özelliğe sahip olursunuz.

.

.

Keşif , Resmi Başvurular , Projeler, Ürün Tedarikleri ,Uygulama , Kabul , Servis ve Bakım, Danışmanlık gibi ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz. (Keşif dahil tüm hizmetlerimiz ÜCRETLİDİR.)

✉ İLETİŞİM – TEKLİF İSTEYİNİZ ←← ←

Çayyolu  & Siteler Üstü/ ANKARA adresindeyiz.

Whatsapp 0 (544) 770 18 06
fisinigunesetak@gmail.com

savingenerji@gmail.com